Hopp til hovedinnhold

Fremmedlegeme, svelget

Et nedsvelget fremmedlegeme er et mulig alvorlig problem som opptrer hyppigst blant barn fra seks måneder til tre år.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/magetarm/fremmedlegeme-svelget/ 

Bakgrunn

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Forløp

Mulige komplikasjoner

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Fremmedlegeme, svelget. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Lee JH. Foreign Body Ingestion in Children. Clin Endosc. 2018;51(2):129-136. PMID: 29618175 PubMed 
  2. Andersen S, Størdal K, Tjora E, Magnussen M. Svelging av fremmedlegeme hos barn. Akuttveileder i pediatri. Norsk barnelegeforening 2021. www.helsebiblioteket.no 
  3. Waltzman ML, Baskin M, Wypij D, Mooney D, Jones D, Fleisher G. A randomized clinical trial of the management of esophageal coins in children. Pediatrics 2005; 116: 614-9. PubMed 
  4. Kramer RE, Lerner DG, Lin T, et al. Management of ingested foreign bodies in children: a clinical report of the NASPGHAN endoscopy committee. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60:562–574. PMID: 25611037 PubMed 
  5. Lee JH, Lee JH, Shim JO, et al. Foreign body ingestion in children: should button batteries in the stomach be urgently removed? Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2016;19:20–28. PMID: 27066446 PubMed 
  6. Lee JH, Lee JS, Kim MJ, Choe YH. Initial location determines spontaneous passage of foreign bodies from the gastrointestinal tract in children. Pediatr Emerg Care. 2011;27:284–289. PMID: 21490542 PubMed 
  7. Tokar B, Cevik AA, Ilhan H. Ingested gastrointestinal foreign bodies: predisposing factors for complications in children having surgical or endoscopic removal. Pediatr Surg Int. 2007;23:135–139. PMID: 17043873 PubMed 
  8. Lim CW, Park MH, Do HJ, et al. Factors associated with removal of impactted fishbone in children, suspected ingestion. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2016;19:168–174. PMID: 17043873 PubMed 
  9. Johansen IH, Blinkenberg J, Arentz-Hansen C. Moen K. Fremmedlegeme i svelget. Legevakthåndboken. Sist oppdatert september 2015
  10. Byerley JS. Pediatric emergencies in the family practice clinic. Clin Fam Pract 2003; 5: 445-66. PubMed