Hopp til hovedinnhold
 Du kan ha rett til grunnstønad hvis du har varige, løpende ekstrautgifter i forbindelse med sykdommen/stomien.
Du kan ha rett til grunnstønad hvis du har varige, løpende ekstrautgifter i forbindelse med sykdommen/stomien.

Stomi og trygdeytelser

Folketrygden gir refusjon for poser og annet utstyr som den stomiopererte trenger.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kreft/hjelpe-og-stotteordninger/stomi-trygdeytelser/ 

Grunnstønad

Hjelpestønad

Vil du vite mer?