Hopp til hovedinnhold
Barnemark smittes fra endetarm til munn. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Barnemark smittes fra endetarm til munn. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Barnemark

Barnemark forekommer hyppigst blant skolebarn i alderen 5 til 10 år. Tilstanden er forholdsvis uvanlig blant barn under 2 år.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/barnemark/ 

Årsak

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Barnemark. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Smith MJ. Pinworm infection. BMJ Best Practice, last reviewed July 2019, siden besøkt 27.08.19. bestpractice.bmj.com 
  2. Bøås H, Tapia G, Sødahl JA, et al. Enterobius vermicularis and Risk Factors in Healthy Norwegian Children. Pediatr Infect Dis 2012; 31: 927-30. pmid: 22531241 PubMed 
  3. Wendt S, Trawinski H, Schubert S et al. The Diagnosis and Treatment of Pinworm Infection. Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 213-19. pmid:31064642 PubMed 
  4. Ramezani MA, Dehghani MR. Relationship between Enterobius vermicularis and the incidence of acute appendicitis. Southeast Asian J Trop Med Public Health. January 2007. 38:20-3
  5. Wendt S, Trawinski H, Schubert S, Rodloff AC, Mössner J, Lübbert C. The Diagnosis and Treatment of Pinworm Infection. Dtsch Arztebl Int. 2019;116(13):213-219. PubMed 
  6. Gyorkos TW, St-Denis K. Systematic review of exposure to albendazole or mebendazole during pregnancy and effects on maternal and child outcomes, with particular reference to exposure in the first trimester. Int J Parasitol. 2019;49(7):541-554. PubMed 
  7. Folkehelseinstiuttet. Marksykdommer - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. FHI. Oslo: 02.03.10, sist oppdatert 28.10.19, siden besøkt 27.08.19 www.fhi.no 
  8. Bøås H, Tapia G, Rasmussen T, Rønningen KS. Enterobius vermicularis and allergic conditions in Norwegian children. Epidemiol Infect 2014; 142: 2114-20. pmid:24331127 PubMed