Hopp til hovedinnhold
De fleste som søker lege på grunn av blod i avføringen, er klar over sammenhengen mellom blod i avføringen og muligheter for kreftsykdom.
De fleste som søker lege på grunn av blod i avføringen, er klar over sammenhengen mellom blod i avføringen og muligheter for kreftsykdom.

Blod i avføringen, ikke synlig, veiviser

Dersom det foreligger en lett blødning i tarmkanalen, vil blodet brytes ned før det kommer til endetarmen. Blandet med avføring er blodet ikke lenger synlig. Dette kalles okkult blod eller skjult blod i avføringen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/kreft/blod-i-avforingen-ikke-synlig-veiviser/ 

Hva er usynlig, okkult, blod i avføringen?

Forekomst

Feilkilder

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker til synlig blod

Vanlige årsaker til ikke synlig blod

Sjeldne årsaker

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Illustrasjon

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Okkult blødning. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Bull-Henry K, Al-Kawas FH. Evaluation of occult gastrointestinal bleeding. Am Fam Physician. 2013 Mar 15;87(6):430-436. PubMed 
  2. Bechtold ML, Ashraf I, Nguyen DL. A clinician's guide to fecal occult blood testing for colorectal cancer. South Med J 2016; 109(4): 248-255.
  3. Perencevich M, Saltzman JR. Evaluation of occult gastrointestinal bleeding. UpToDate, last updated Jan 10, 2023. UpToDate 
  4. Randel KR, Botteri E, Romstad KMK, et al. Effects of Oral Anticoagulants and Aspirin on Performance of Fecal Immunochemical Tests in Colorectal Cancer Screening. Gastroenterology 2019. doi:10.1053/j.gastro.2019.01.040 DOI 
  5. Gjør kloke valg. Norsk forening for medisinsk biokjemi. Unngå test for okkult blod i avføringen ved andre indikasjoner enn mistanke om kolorektal kreft. Kvantitative immunologiske tester for okkult blod (iFOBT) bør erstatte kjemiske tester. Publisert 9. januar 2023.
  6. Noklus. Anbefalinger vedørende bruk av tester for okkult blod i avføring. Bergen; 2023. Pub 03.01.2023. Siden besøkt 20.01.2023
  7. Westwood M, Corro Ramos I, Lang S, et al. Faecal immunochemical tests to triage patients with lower abdominal symptoms for suspected colorectal cancer referrals in primary care: a systematic review and cost-effectiveness analysis. Health Technol Assess. 2017; 21: 1-234. PMID: 28643629 PubMed 
  8. Wieten E, Schreuders EH, Grobbee EJ, et al. Incidence of faecal occult blood test interval cancers in population-based colorectal cancer screening: a systematic review and meta-analysis. Gut. 2018. PMID: 29934436 PubMed 
  9. Lee JK, Liles EG, Bent S, et al. Accuracy of fecal immunochemical tests for colorectal cancer: Systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2014; 160: 171-81. doi:10.7326/M13-1484 DOI 
  10. Moglia A, Pietrabissa A, Cuschieri A. Capsule endoscopy. Clinical review. BMJ 2009; 339: b3420. BMJ (DOI)