Hopp til hovedinnhold
Cirka 10 prosent av alle sykebesøk dreier seg om akutte magesmerter.
Cirka 10 prosent av alle sykebesøk dreier seg om akutte magesmerter.

Akutte magesmerter, veiviser

Hva kan være årsaken til magesmertene?

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/magetarm/magesmerter-akutte-veiviser/ 

Hva er akutte magesmerter?

Forekomst

Vurdering av akutte magesmerter

Hva kan årsaken være?

Som vanligvis ikke krever behandling

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

Sjeldne årsaker som krever snarlig behandling

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Magesmerter, akutte. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Bjerkeset T, Havik S, Moen Aune K-E, Rosseland A. Akutte buksmerter som årsak til innleggelse. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1602-4. PubMed 
 2. Cartwright SL, Knudson MP. Evaluation of acute abdominal pain in adults. Am Fam Physician 2008; 77: 971-8. PubMed 
 3. Cervellin G, Mora R, Ticinesi A, et al. Epidemiology and outcomes of acute abdominal pain in a large urban emergency department: retrospective analysis of 5,340 cases. Ann Transl Med. 2016 Oct;4(19):362. PubMed 
 4. Leath CA, Phippen NT. Assessment of acute abdomen. BMJ Best Practice, last updated 14 Dec 2022. bestpractice.bmj.com 
 5. Chen EH, Mills AM. Abdominal pain in special populations. Emerg Med Clin North Am. 2011;29(2):449-x. PMID: 21515187 PubMed 
 6. Scott AJ, Mason SE, Arunakirinathan M, et al. Risk stratification by the Appendicitis Inflammatory Response score to guide decision-making in patients with suspected appendicitis. Br J Surg. 2015 Apr;102(5):563-72. PubMed 
 7. Babu K. A study on efficacy of Alvarado scoring in early diagnosis of acute appendicitis. J Evid Based Med. 2016;3(20):848-56. PubMed 
 8. Al-Gaithy ZK. Clinical value of total white blood cells and neutrophil counts in patients with suspected appendicitis: retrospective study. World J Emerg Surg. 2012 Oct 2;7(1):32. PMID: 23031349 PubMed 
 9. Rompianesi G, Hann A, Komolafe O, Pereira SP, Davidson BR, Gurusamy KS. Serum amylase and lipase and urinary trypsinogen and amylase for diagnosis of acute pancreatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD012010. DOI: 10.1002/14651858.CD012010.pub2. DOI 
 10. Tenner S, Baillie J, DeWitt J, et al. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2013 Sep;108(9):1400-16. PubMed 
 11. Lindelius A, Törngren S, Pettersson H, et al. Role of surgeon-performed ultrasound on further management of patients with acute abdominal pain: a randomised controlled clinical trial. Emerg Med J 2009;26:561-566. PubMed 
 12. Cartwright SL, Knudson MP. Diagnostic imaging of acute abdominal pain in adults. Am Fam Physician. 2015 Apr 1;91(7):452-459.
 13. Lameris W, Van Randen A, van Es HW, et al, for the OPTIMA study group. Imaging strategies for detection of urgent conditions in patients with acute abdominal pain: diagnostic accuracy study. BMJ 2009; 339: b2431. BMJ (DOI) 
 14. Lie G, Eleti S, Chan D, Roshen M, Cross S, Qureshi M. Imaging the acute abdomen in pregnancy: a radiological decision-making tool and the role of MRI. Clin Radiol. 2022;77(9):639-649. PubMed 
 15. Rud B, Vejborg TS, Rappeport ED, et al. Computed tomography for diagnosis of acute appendicitis in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Nov 19;(11):CD009977. The Cochrane Library 
 16. Krajewski S, Brown J, Phang PT, et al. Impact of computed tomography of the abdomen on clinical outcomes in patients with acute right lower quadrant pain: a meta-analysis. Can J Surg 2011;54:43-53. PubMed 
 17. Manterola C, Vial M, Moraga J, Astudillo P. Analgesia in patients with acute abdominal pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD005660. DOI: 10.1002/14651858.CD005660.pub3. DOI 
 18. Gaitán HG, Reveiz L, Farquhar C, Elias VM. Laparoscopy for the management of acute lower abdominal pain in women of childbearing age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD007683. DOI: 10.1002/14651858.CD007683.pub3. DOI