Hopp til hovedinnhold

Alkoholisk leverskade

Langvarig og høyt alkoholforbruk vil skade leveren. Det kan føre til fettlever, leverbetennelse og til sist skrumplever.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/magetarm/lever/alkoholisk-leverskade/ 

Hva er alkoholisk leverskade?

Alkoholenheter og risiko

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Leversykdom, alkoholisk. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Friedman SL. Management and prognosis of alcoholic hepatitis. UpToDate, last updated Aug 31, 2020. UpToDate 
 2. Blachier M, Leleu H, Peck-Radosavljevic M, et al. The burden of liver disease in Europe: a review of available epidemiological data. J Hepatol 2013; 58:593. PubMed 
 3. Singal AK, Bataller R, Ahn J, Kamath PS, Shah VH. ACG Clinical Guideline: Alcoholic Liver Disease. Am J Gastroenterol. 2018;113(2):175-194. doi:10.1038/ajg.2017.469 DOI 
 4. Askgaard G, Fleming KM, Crooks C, et al. Socioeconomic inequalities in the incidence of alcohol-related liver disease: A nationwide Danish study. Lancet 2021. doi:10.1016/j.lanepe.2021.100172 DOI 
 5. O'Shea RS, Dasarathy S, McCullough AJ et. al. Alcoholic liver disease. Hepatology 2010; 51: 307-28. PubMed 
 6. Scholz T, Karlsen TH, Sanengen T, et.al . Levertransplantasjon i Norge gjennom 25 år. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2587-92. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 7. Friedman SL. Pathogenesis of alcoholic liver disease. UpToDate, last updated Mar 12, 2020. UpToDate 
 8. Buzzetti E, Kalafateli M, Thorburn D, et al. Pharmacological interventions for alcoholic liver disease (alcohol-related liver disease): an attempted network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 3: CD011646. PMID: 28368093 PubMed 
 9. Pavlov CS, Varganova DL, Casazza G, Tsochatzis E, Nikolova D, Gluud C. Glucocorticosteroids for people with alcoholic hepatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD001511. pub3. PMID: 29096421 PubMed 
 10. Whitfield K, Rambaldi A, Wetterslev J, Gluud C. Pentoxifylline for alcoholic hepatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD007339. DOI: 10.1002/14651858.CD007339.pub2 DOI 
 11. Thursz MR, Richardson P, Allison M, et al. Prednisolone or Pentoxifylline for Alcoholic Hepatitis. N Engl J Med 2015; 372: 1619-28. doi:10.1056/NEJMoa1412278 DOI 
 12. Groszmann RJ, Garcia-Tsao G, Bosch J, et al, for the Portal Hypertension Collaborative Group. Beta-blockers to prevent gastroesophageal varices in patients with cirrhosis. N Engl J Med 2005; 353: 2254-61. New England Journal of Medicine 
 13. Chavez-Tapia NC, Barrientos-Gutierrez T, Tellez-Avila FI, Soares-Weiser K, Uribe M. Antibiotic prophylaxis for cirrhotic patients with upper gastrointestinal bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9. Art. No.: CD002907. DOI: 10.1002/14651858.CD002907.pub2 DOI 
 14. Helland A, Bramness JG. Baklofen ved alkoholavhengighet. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 2132-3 . doi:10.4045/tidsskr.11.0584 DOI 
 15. Lim J, Curry MP, Sundaram V. Risk factors and outcomes associated with alcohol relapse after liver transplantation. World J Hepatol 2017; 9:771. PubMed 
 16. Dumortier J, Dharancy S, Cannesson A, et al. Recurrent alcoholic cirrhosis in severe alcoholic relapse after liver transplantation: a frequent and serious complication. Am J Gastroenterol 2015; 110:1160. PubMed 
 17. Yu CH, Xu CF, Ye H, et al. Early mortality of alcoholic hepatitis: a review of data from placebo-controlled clinical trials. World J Gastroenterol 2010; 16:2435. PubMed 
 18. Mathurin P, O'Grady J, Carithers RL, et al. Corticosteroids improve short-term survival in patients with severe alcoholic hepatitis: meta-analysis of individual patient data. Gut 2011; 60:255. Gut