Hopp til hovedinnhold
Hepatitt A-virus overføres som regel via avføring til munn (fekal-oral smitte) i forbindelse med matlaging eller måltider, eller etter person-til-person kontakt.
Hepatitt A-virus overføres som regel via avføring til munn (fekal-oral smitte) i forbindelse med matlaging eller måltider, eller etter person-til-person kontakt.

Hepatitt A

Hepatitt A er en betennelse i leveren forårsaket av hepatitt A virus (HAV). Hepatitt A kan opptre i epidemier, men forekommer vanligvis som enkeltilfeller i den vestlige verden.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/livsstil/reise/hepatitt-a/ 

Hva er hepatitt A?

Symptomer

Årsak

Smitteoverføring

Risikogrupper

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hepatitt A. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Langan RC, Goodbred AJ. Hepatitis A. Am Fam Physician 2021 Oct; 104 (4): 368-74. www.aafp.org 
 2. Smittevernveilederen. Hepatitt A - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 01.11.2019.
 3. Folkehelseinstituttet. Mer hepatitt A blant menn som har sex med menn. Nyheter 2017. www.fhi.no 
 4. World Health Organization. Immunizations, vaccines, and biologicals: hepatitis A. Accessed October 2, 2020. www.who.int 
 5. Desai AN, Kim AY. Management of hepatitis A in 2020–2021. JAMA. 2020;324(4):383–384.
 6. Shin EC, Jeong SH. Natural history, clinical manifestations, and pathogenesis of hepatitis A. Cold Spring Harb Perspect Med. 2018;8(9):a031708. PMID: 29440324 PubMed 
 7. Lemon SM, Ott JJ, Van Damme P, et al. Type A viral hepatitis: a summary and update on the molecular virology, epidemiology, pathogenesis and prevention. J Hepatol. 2018;68(1):167–184. PMID: 28887164 PubMed 
 8. Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis A questions and answers for health professionals. Accessed October 1, 2020. www.cdc.gov 
 9. Victor JC, Monto AS, Surdina TY et al. Hepatitis A vaccine versus immune globulin for postexposure prophylaxis. N Engl J Med 2007; 357: 1685-94. PubMed 
 10. Sonder GJ, vanSteenbergen JE, Boovee LP, Peerbooms PG, Coutinho RA, van den Hoek A. Hepatitis A virus immunity and seroconversion among contacts of acute hepatitis A patients in Amsterdam, 1996-2000: an evaluation of current prevention policy. Am J Public Health 2004; 94: 1620-6. PubMed 
 11. Van Damme P, Banatvala J, Fay O, et al. Hepatitis A booster vaccination: is there a need?. Lancet 2003; 362: 1065-71. PubMed 
 12. Bianco E, DeMasi S, Mele A, Jefferson T. Effectiveness of immune globulins in preventing infectious hepatitis and hepatitis A: a systematic review. Dig Liver Dis 2004; 36: 834-42. PubMed 
 13. Victor JC, Monto AS, Surdina TY, et al. Hepatitis A vaccine versus immune globulin for postexposure prophylaxis. N Engl J Med 2007; 357: 1685-94. New England Journal of Medicine 
 14. Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av folketrygden. Helse- og Omsorgsdepartementet, 2011.