Hopp til hovedinnhold

Hepatitt B

Hepatitt B er en leverbetennelse med hepatitt B virus (HBV). Den akutte infeksjonen er uten symptomer hos 30 prosent, 30 prosent får influensaliknende plager og 30 prosent får hepatittsymptomer. 3-5 prosent blir kroniske bærere av viruset.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/livsstil/reise/hepatitt-b/ 

Hva er hepatitt B?

Årsak

Behandling

Barnehage/dagmamma

Forløpet

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hepatitt B. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Wilkins T, Sams R, Carpenter M. Hepatitis B: Screening, prevention, diagnosis, and treatment. Am Fam Physician. 2019 Mar 1;99(5):314-323. PMID: 30811163.
 2. Trépo C, Chan HL, Lok A. Hepatitis B infection. Lancet. 2014 Dec 6;384(9959):2053-63. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60220-8.
 3. Folkehelseinstituttet. Hepatitt B - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 08.04.2022. www.fhi.no 
 4. WHO. Hepatitis B. Last updated 24 June 2022. Site visited 5 Oct. 2022. www.who.int 
 5. Nelson PK, Mathers BM, Cowie B, et al. Global epidemiology of hepatitis B and hepatitis C in people who inject drugs: results of systematic reviews. Lancet 2011; 378: 571-83. PubMed 
 6. Tu T, Douglas MW. Hepatitis B Virus Infection: From Diagnostics to Treatments. Viruses. 2020;12(12):1366. Published 2020 Nov 30. PMID: 33265922 PubMed 
 7. Rye Clausen M. Behandling af kronisk hepatitis B. Ugeskr Læger 2008; 170: 3934. Ugeskrift for Læger 
 8. Jang JW, Choi JY, KimYS, et al. Long-term effect of antiviral therapy on disease course after decompensation in patients with hepatitis B virus–related cirrhosis. Hepatology 2015; 61:1809. PMID: 25627342 PubMed 
 9. Johannessen A, Rojahn A, Reikvam DH, et al. Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B. Norsk forening for infeksjonsmedisin, Norsk forening for medisinskmikrobiologi, Norsk gastroenterologisk forening, Norsk barnelegeforening og Norsk forening for allmennmedisin i Den norske legeforening. Publisert i April 2022.
 10. Sundaram V, Kowdley K. Management of chronic hepatitis B infection. BMJ 2015; 351: h4263. pmid:26491030 PubMed 
 11. Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av folketrygden. Helse- og Omsorgsdepartementet, 2011.
 12. Lam N-CV, Gotsch PB, Langan RC. Caring for pregnant women and newborns with hepatitis B or C. Am Fam Physician 2010; 82: 1225-9. American Family Physician 
 13. Fattovich G, Olivari N, Pasino M et al. Long-term outcome of chronic hepatitis B in caucasian patients: mortality after 25 years. Gut 2008; 57: 84-90. Gut