Hopp til hovedinnhold

Hepatitt D

Hepatitt D-virus er en sjelden årsak til leverbetennelse, og det er kun i kombinasjon med hepatitt B-virus at det kan oppstå sykdom. Infeksjonen er vanligvis symptomfri.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/hepatitter-smittsom-gulsott/hepatitt-d/ 

Hva er hepatitt D?

Årsak

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hepatitt D. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Negro F, Lok ASF. Diagnosis of hepatitis D virus infection. UpToDate, last updated Dec 23, 2019. UpToDate 
  2. Smittevernveilederen. Hepatitt D - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Publisert 19.04.2019. www.fhi.no 
  3. Hughes SA, Wedemeyer H, Harrison PM. Hepatitis delta virus - Seminar. Lancet 2011; 378: 73-85. PubMed 
  4. Negro F, Lok ASF. Treatment and prevention of hepatitis D virus infection. UpToDate, last updated Jun 23, 2020. UpToDate 
  5. Bahcecioglu IH, Sahin A. Treatment of delta hepatitis: today and in the future - a review. Infect Dis (Lond). 2017 Apr. 49(4):241-50.
  6. Samiullah S, Bikharam D, Nasreen. Treatment of chronic hepatitis delta virus with peg-interferon and factors that predict sustained viral response. World J Gastroenterol. 2012 Oct 28. 18(40):5793-8.