Hopp til hovedinnhold

Medikamentutløst leverskade

Medikamentutløst leverskade er en tilstand hvor skadelig virkning av medisiner fører til nedsatt funksjon av leveren - såkalte hepatotoksiske effekter.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/magetarm/lever/medikamentutlost-leverskade/ 

Hva er medikamentutløst leverskade?

Årsak

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Leverskader, medikamentindusert. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Navarro VJ, Senior JR. Drug-related hepatotoxicity. N Engl J Med 2006; 354: 731-9. PubMed 
 2. Larson AM. Drug-induced liver injury. UpToDate, last updated May 29, 2015. UpToDate 
 3. European Association for the Study of the Liver. Drug-induced liver injury. J Hepatol. 2019;70(6):1222-1261. PubMed 
 4. Bell LN, Chalasani N. Epidemiology of idiosyncratic drug-induced liver injury. Semin Liver Dis 2009; 29:337. PubMed 
 5. Larson AM. Drugs and the liver: Metabolism and mechanisms of injury. UpToDate, last updated Jun 07, 2021. UpToDate 
 6. Bunchorntavakul C, Reddy KR. Review article: herbal and dietary supplement hepatotoxicity. Aliment Pharmacol Ther 2013; 37:3. PubMed 
 7. Yuan L, Kaplowitz N. Mechanisms of drug-induced liver injury. Clin Liver Dis 2013; 17:507. PubMed 
 8. Heard K, Dart R. Acetaminophen (paracetamol) poisoning in adults: Treatment. UpToDate, last updated Feb 11, 2020. UpToDate 
 9. Katarey D, Verma S. Drug-induced liver injury. Clin Med (Lond). 2016;16(Suppl 6):s104-s109.
 10. Hassan A, Fontana RJ. The diagnosis and management of idiosyncratic drug-induced liver injury. Liver Int. 2019;39(1):31-41. PubMed 
 11. Andrade RJ, Chalasani N, Björnsson ES, et al. Drug-induced liver injury. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):58. Published 2019 Aug 22. PMID: 31439850 PubMed