Hopp til hovedinnhold

Utposning på spiserøret

Utposninger på spiserøret oppstår helst i øvre del av spiserøret og hyppigst blant eldre mennesker. Det kan gi sjenerende besvær i form av svelgevansker og hoste. Unntaksvis krever tilstanden behandling.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/magetarm/spiseror/spiserorsutposning-osofagusdivertikkel/ 

Hva er en utposning på spiserøret?

Symptomer

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Komplikasjoner

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Øsofagusdivertikkel. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Schiff B, van Delft F. Zenker's diverticulum. UpToDate, last updated Dec 03, 2019. UpToDate 
 2. Bragg J. Esophageal diverticula. Medscape, last updated June 18, 2014. emedicine.medscape.com 
 3. Siddiq MA, Sood S, Strachan D. Pharyngeal pouch (Zenker's diverticulum). Postgrad Med J 2001; 77:506. PubMed 
 4. Herbella FA, Patti MG. Modern pathophysiology and treatment of esophageal diverticula. Langenbecks Arch Surg 2012; 397(1): 29-35.
 5. Zenker FA, von Ziemssen W. Krankenheiten des Oesophagus. Leipzig, 1867.
 6. Overbeek J J. Pathogenesis and methods of treatment of Zenker's diverticulum. Ann Otol Laryngol 2003; 112: 583-93. PubMed 
 7. Visosky AM, Parke RB, Donovan DT. Endoscopic management of Zenker's diverticulum: factors predictive of success or failure. Ann Otol Rhinol Laryngol 2008; 117(7): 531-7.
 8. Vicentine FP, Herbella FA, Silva LC, Patti MG. High resolution manometry findings in patients with esophageal epiphrenic diverticula. Am Surg. 2011 Dec. 77(12):1661-4.
 9. Kos MP, David EF, Mahieu HF. Endoscopic carbon dioxide laser Zenker's diverticulotomy revisited. Ann Otol Rhinol Laryngol 2009; 118(7): 512-8.
 10. Stangerup S-E, Kirkegaard J, Johansen LV. Endoskopisk behandling af øsofago-faryngeale divertikler (Zenkers divertikel). Ugeskr Læger 2004; 166: 703-4. Ugeskrift for Læger 
 11. Velser T, Homøe P. Resultatet af ti års behandling med endoskopisk laserevaporation af Zenkers divertikel - en patienttilfredshedsundersøgelse. Ugeskr Læger 2005; 167: 1746-9. PubMed 
 12. Adam SI, Paskhover B, Sasaki CT. Laser versus stapler: outcomes in endoscopic repair of Zenker diverticulum. Laryngoscope 2012; 122(9): 1961-6.
 13. Sharma R, DeCross AJ. Zenker's diverticulitis secondary to alendronate ingestion: a rare cause of recurrent dysphagia. Gastrointest Endosc 2011; 73:368. PubMed