Hopp til hovedinnhold

Sprukket spiserør

Det kan oppstå rifter i spiserøret og i sjeldne tilfeller kan det revne i forbindelse med kraftige brekninger. Det kan også oppstå rifter i forbindelse med instrumentering i spiserøret.

Sist revidert:


Hva er et sprukket spiserør?

Årsaker

Risiko

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Øsofagusperforasjon, spontan. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Teh E, Edwards J, Duffy J, Beggs D. Boerhaave’s syndrome: a review of management and outcome. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 2007; 6: 640-3. PubMed 
  2. Mueller DK. Esophageal rupture. Medscape, last updated Mar 12, 2015. emedicine.medscape.com 
  3. Triadafilopoulos G. Boerhaave syndrome: Effort rupture of the esophagus. UpToDate, last updated Dec 19, 2014. UpToDate 
  4. Kollmar O, Lindemann W, Richter S, et al. Boerhaave’s syndrome: primary repair vs. esophageal resection - case reports and meta-analysis of literature. J Gastrointest Surg 2003; 7: 726-34. PubMed 
  5. Medisinsk fagprosedyre. Øsofagusperforasjon. Ehåndbok OUS. Siden besøkt 26.02.2020. ehandboken.ous-hf.no 
  6. Ghanem N, Atlehoefer C, Springer O, et al. Radiological findings in Boerhaave’s syndrome. Emerg Radiol 2003; 10: 8-13. PubMed 
  7. Richardson JD. Management of esophageal perforations: the value of aggressive surgical treatment. Am J Surg 2005; 190: 161-5. PubMed 
  8. Jougon J, McBride T, Delcambre F, Minniti A, Velly JF. Primary esophageal repair for Boerhaave’s syndrome whatever the free interval between perforation and treatment. European Journal of Cardiothoracic Surgery 2004; 25: 475-9. PubMed