Hopp til hovedinnhold

Campylobacter tarminfeksjon

Infeksjon med Campylobacter er den hyppigst meldte årsaken til akutt diarésykdom i Norge. Folkehelseinstituttet får hvert år melding om 2500-4000 tilfeller av campylobacteriose.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/livsstil/reise/campylobacteriose/ 

Hva er Campylobacter tarminfeksjon?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Forebygging

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Campylobacteriose. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Smittevernveilederen. Campylobacteriose. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 19.06.2019. www.fhi.no 
  2. Heier BT, Nygård K, Kapperud G. Campylobacteriose i Norge i 2008. MSIS rapport nr. 11, 2009.
  3. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  4. Helsedirektoratet. Gastroenteritt, akutt, alvorlig. Nasjonal faglig retningslinje for for bruk av antibiotika i sykehus. Sist faglig oppdatert 01. mars 2022. www.helsedirektoratet.no 
  5. Franer K, Jore S, Ocampo JMF, et al. Årsrapport 2015: Mat- og vannbårne infeksjoner 2015. Folkehelseinstituttet 2016.