Hopp til hovedinnhold

E. coli tarminfeksjoner - EHEC, EIEC, EPEC, ETEC

Alvorlig E.coli tarminfeksjon er en tilstand som ikke oppstår så ofte i Norge. I de fleste tilfeller er tilstanden ufarlig, men en sjelden gang kan infeksjonen få et mer alvorlig forløp, først og fremst hos småbarn.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/e-coli-tarminfeksjon/ 

Hva er E. coli infeksjon?

Ulike typer E. coli infeksjon

Forekomst

Symptomer

Behandling

Forebygging av sykdom

Barnehage/dagmamma

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet E. coli-enteritt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport 2018. Folkehelseinstituttet, Folkehelseinstituttet. Rapport 04.06.2019. www.fhi.no 
  2. Smittevernveilederen. E. coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS). Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 02.06.2021. www.fhi.no 
  3. Franer K, Jore S, Ocampo JMF, et al. Årsrapport 2015: Mat- og vannbårne infeksjoner 2015. Folkehelseinstituttet 2016.
  4. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Akutt gastroenteritt. Helsedirektoratet, sist oppdatert 16. november 2021.
  5. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Gastroenteritt. Helsedirektoratet, sist faglig oppdatert 08. januar 2018.
  6. Clark WF, Sontrop JM, Macnab JJ, et al. Long term risk of hypertension, renal impairment, and caardivascular disease after gastroenteritis from drinking water contaminated with Escherichia coli O157:H7: a prospective cohort study. BMJ 2010; 341: c6020. BMJ (DOI)