Hopp til hovedinnhold

Salmonellainfeksjon

Salmonella er en av de vanligste årsakene til smittsom magetarminfeksjon. Smitten skjer vanligvis fra matvarer, som oftest er kjøttprodukter årsaken.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/livsstil/reise/salmonellose/ 

Hva er salmonellainfeksjon?

Hvorfor blir vi syke?

Smitte

Diagnosen

Behandling

Egenbehandling

Forebyggende tiltak

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Salmonellose. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Smittevernveilederen. Salmonellose - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 17.04.2019.
  2. Folkehelseinstituttet. Salmonellasmitte fra småfugl. 09.02.2007.
  3. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Akutt gastroenteritt. Helsedirektoratet, sist oppdatert 16. november 2021. www.helsedirektoratet.no 
  4. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Gastroenteritt. Helsedirektoratet 08. januar 2018. www.helsedirektoratet.no 
  5. Onwuezobe IA, Oshun PO, Odigwe CC. Antimicrobials for treating symptomatic non-typhoidal Salmonella infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD001167. DOI: 10.1002/14651858.CD001167.pub2. DOI 
  6. Anwar E, Goldberg E, Fraser A, Acosta CJ, Paul M, Leibovici L. Vaccines for preventing typhoid fever. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD001261. DOI: 10.1002/14651858.CD001261.pub3 DOI