Hopp til hovedinnhold
Bakterien T. whipplei synes å finnes i det generelle miljøet, men verken kilde eller smitteoverføring er klarlagt. Det er sannsynlig at bakterien når kroppen gjennom munnen, men det er aldri sett smitte mellom mennesker.
Bakterien T. whipplei synes å finnes i det generelle miljøet, men verken kilde eller smitteoverføring er klarlagt. Det er sannsynlig at bakterien når kroppen gjennom munnen, men det er aldri sett smitte mellom mennesker.

Whipples sykdom

Whipples sykdom er en meget sjelden infeksjonssykdom som særlig angriper tynntarmen, men som ubehandlet kan gi et økende symptombilde.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/bakteriesykdommer/whipples-sykdom/ 

Hva er Whipples sykdom?

Årsak

Sykdomsbildet

Klassisk Whipples sykdom

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Whipples sykdom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Antunes C, Singhai M. Whipple disease. StatPearls (Internet). Last Update: February 7, 2023. www.ncbi.nlm.nih.gov 
  2. Apstein MD, Schneider T. Whipple's disease. UpToDate, last updated Nov 09, 2022. UpToDate 
  3. Whipple GH. A hitherto undescribed disease characterised anatomically by deposits of fat and fatty acids in the intestinal mesenteric lymphatic tissue. Johns Hopkins Hospital Bulletin 1907; 18: 382-91. PubMed 
  4. Eriksen R, Westre B, Bergh K, Qvigstad G. Whipples sykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 1406-9. PubMed 
  5. Fenollar F, Puéchal X, Raoult D. Whipple's disease. N Engl J Med 2007; 356: 55-66. PubMed 
  6. Dumler JS, Baisden BL, Yardley JH, Raoult D. Immunodetection of Tropheryma whipplei in intestinal tissues from Dr. Whipple's 1907 patient. N Engl J Med 2003; 348: 1411-2. New England Journal of Medicine 

Referanser

  1. Eriksen E, Westre B, Bergh K, Qvigstad G. Whipples sykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 1406-9. PubMed