Hopp til hovedinnhold

Whipples sykdom

Whipples sykdom er en meget sjelden infeksjonssykdom som særlig angriper tynntarmen, men som ubehandlet kan gi et økende symptombilde.

Sist revidert:


Hva er Whipples sykdom?

Årsak

Sykdomsbildet

Klassisk Whipples sykdom

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Whipples sykdom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Misbah SA, Aslam A, Costello C. Whipple's disease. Lancet 2004; 363: 654-6. PubMed 
 2. Apstein MD, Schneider T. Whipple's disease. UpToDate, last updated Mar 18, 2016. www.uptodate.com 
 3. Whipple GH. A hitherto undescribed disease characterised anatomically by deposits of fat and fatty acids in the intestinal mesenteric lymphatic tissue. Johns Hopkins Hospital Bulletin 1907; 18: 382-91. PubMed 
 4. Fenollar F, Puéchal X, Raoult D. Whipple's disease. N Engl J Med 2007; 356: 55-66. PubMed 
 5. Eriksen R, Westre B, Bergh K, Qvigstad G. Whipples sykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 1406-9. PubMed 
 6. Gerard A, Sarrot-Reynauld F, Liozon E, et al. Neurologic presentation of Whipple disease: report of 12 cases and review of the literature. Medicine (Baltimore) 2002; 81: 443-57. PubMed 
 7. Mahnel R, Kalt A, Ring S, Stallmach A, Strober W, Marth T. Immunosuppressive therapy in Whipple's disease patients is associated with the appearance of gastrointestinal manifestations. Am J Gastroenterol 2005; 100: 1167-73. PubMed 
 8. Misbah SA, Mapstone NP. Whipple's disease revisited. J Clin Pathol 2000; 53: 750-5. PubMed 
 9. Lepidi H, Fenollar F, Gerolami R, et al. Whipple's disease: immunospecific and quantitative immunohistochemical study of intestinal biopsy specimens. Hum Pathol 2003; 34: 589-96. PubMed 
 10. Fenollar F, Lepidi H, Raoult D. Whipple's endocarditis: review of the literature and comparisons with Q fever, Bartonella infection, and blood culture-positive endocarditis. Clin Infect Dis 2001; 33: 1309-16. PubMed 
 11. Smith MA. Whipple endocarditis without gastrointestinal disease. Ann Intern Med 2000; 132: 595. Annals of Internal Medicine 
 12. Marth T, Raoult D. Whipple's disease. Lancet 2003; 361: 239-46. PubMed 
 13. Fenollar F, Raoult D. Whipple's disease. Clin Diagn Lab Immunol 2001; 8: 1-8. PubMed 
 14. Dutly F, Altwegg M. Whipple's disease and "Tropheryma whippelii." Clin Microbiol Rev 2001; 14: 561-83.
 15. Dumler JS, Baisden BL, Yardley JH, Raoult D. Immunodetection of Tropheryma whipplei in intestinal tissues from Dr. Whipple's 1907 patient. N Engl J Med 2003; 348: 1411-2. New England Journal of Medicine 
 16. Fenollar F, Raoult D. Molecular techniques in Whipple's disease. Expert Rev Mol Diagn 2001; 1: 299-309. PubMed 
 17. Fenollar F, Fournier PE, Robert C, Raoult D. Use of genome selected repeated sequences increases the sensitivity of PCR detection of Tropheryma whipplei. J Clin Microbiol 2004; 42: 401-3. PubMed 
 18. Schnider PJ, Reisinger EC, Gerschlager W, et al. Long-term follow-up in cerebral Whipple's disease. Eur J Gastroenterol Hepatol 1996; 8: 899-903. PubMed 

Referanser

 1. Eriksen E, Westre B, Bergh K, Qvigstad G. Whipples sykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 1406-9. PubMed