Hopp til hovedinnhold

Yersiniainfeksjon

Yersinia-bakterien kan forårsake en tarminfeksjon. Smitten kommer vanligvis fra svin. For de fleste er det en forbigående diarésykdom. Noen få kan utvikle leddsmerter og hudforandringer i etterforløpet.

Sist revidert:


Hva er Yersinia?

Symptomer

Smitte

Diagnostikk

Behandling

Forebyggende tiltak

Barnehage/dagmamma

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Yersiniose. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Folkehelseinstituttet. Yersiniose - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 29.05.2019. Siden lest 18.12.2020. fhi.no 
  2. Janda JM, Abbott SL. The genus Yersinia. I: Janda JM, Abbott SL. The Enterobacteriaceae. Washington D.C.: ASM Press, 2006: 205-32.
  3. Stenstad T, Grahek-Ogden D, Nilsen M, et al. Et utbrudd av Yersinia enterocolitica O:9-infeksjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 586-9. PubMed 
  4. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  5. Helsedirektoratet. Gastroenteritt. Antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 8. januar 2018. Siden lest 18.12.2020 www.https 
  6. Bergmann TK, Vinding K, Hey H. Multiple hepatic abscesses due to Yersinia enterocolitica infection secondary to primary haemochromatosis. Scand J Gastroenterol 2001; 8: 891-5. PubMed 
  7. Välimäki E, Aittomäki S, Karenko L, Kantonen J, Pettersson T, Turunen U, et al. Normal inflammasome activation and low production of IL-23 by monocyte-derived macrophages from subjects with a history of reactive arthritis. Scand J Rheumatol 2013; 42(4):294-8. PubMed