Hopp til hovedinnhold
Infeksjonen krever svært sjelden sykehusinnleggelse. Som regel foreligger moderat sykdom som går over av seg selv.
Infeksjonen krever svært sjelden sykehusinnleggelse. Som regel foreligger moderat sykdom som går over av seg selv.

Yersiniainfeksjon

Yersinia-bakterien kan forårsake en tarminfeksjon. Smitten kommer vanligvis fra svin. For de fleste er det en forbigående diarésykdom. Noen få kan utvikle leddsmerter og hudforandringer i etterforløpet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/livsstil/reise/yersiniainfeksjon/ 

Hva er Yersinia?

Symptomer

Smitte

Diagnostikk

Behandling

Forebyggende tiltak

Barnehage/dagmamma

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Yersiniose. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Folkehelseinstituttet. Yersiniose - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 29.05.2019. Siden lest 18.12.2020. fhi.no 
  2. Janda JM, Abbott SL. The genus Yersinia. I: Janda JM, Abbott SL. The Enterobacteriaceae. Washington D.C.: ASM Press, 2006: 205-32.
  3. Stenstad T, Grahek-Ogden D, Nilsen M, et al. Et utbrudd av Yersinia enterocolitica O:9-infeksjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 586-9. PubMed 
  4. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  5. Helsedirektoratet. Gastroenteritt. Antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 8. januar 2018. Siden lest 18.12.2020 www.https 
  6. Bergmann TK, Vinding K, Hey H. Multiple hepatic abscesses due to Yersinia enterocolitica infection secondary to primary haemochromatosis. Scand J Gastroenterol 2001; 8: 891-5. PubMed 
  7. Välimäki E, Aittomäki S, Karenko L, Kantonen J, Pettersson T, Turunen U, et al. Normal inflammasome activation and low production of IL-23 by monocyte-derived macrophages from subjects with a history of reactive arthritis. Scand J Rheumatol 2013; 42(4):294-8. PubMed