Hopp til hovedinnhold

Tarmslyng

Tarmslyng, volvulus, er en sjelden tilstand i vår del av verden og forekommer først og fremst blant spedbarn og eldre. Tilstanden krever umiddelbar behandling.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/magetarmsykdommer/tarmslyng-volvulus/ 

Hva er tarmslyng?

Årsaker

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kolonvolvulus. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Bauman ZM, Evans CH. Volvulus. Surg Clin North Am. 2018 Oct;98(5):973-993. PMID: 30243456. PubMed 
  2. Naveed M, Jamil LH, Fujii-Lau LL et al. American Society for Gastrointestinal Endoscopy guideline on the role of endoscopy in the management of acute colonic pseudo-obstruction and colonic volvulus. Gastrointest Endosc. 2020 Feb;91(2):228-235. Erratum in: Gastrointest Endosc. 2020 Mar;91(3):721. PMID: 31791596. PubMed 
  3. Halabi WJ, Jafari MD, Kang CY, et al. Colonic volvulus in the United States: trends, outcomes, and predictors of mortality. Ann Surg 2014; 259:293. PubMed 
  4. Hodin RA. Sigmoid volvulus. UpToDate, last updated Jun 24, 2020. UpToDate 
  5. Hodin RA. Cecal volvulus. UpTo Date. Last updated: Mar 02, 2020.
  6. Le CK, Nahirniak P, Qaja E. Cecal Volvulus. 2020 Dec 7. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 29262030.
  7. Helsedirektoratet. Antibiotika i sykehus. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 23.06.2022. Siden besøkt 28.06.2022
  8. Atamanalp SS. Treatment of sigmoid volvulus: a single-center experience of 952 patients over 46.5 years. Tech Coloproctol 2013; 17:561. PubMed