Hopp til hovedinnhold

Matvareintoleranse og matvareallergi

Matvareintoleranse er en unormal reaksjon på inntak av en eller flere matvarer, mens matvareallergi er en allergisk reaksjon på noe man ikke tåler.

Sist revidert:


Hva er matvareintoleranse?

Hva skiller matvareallergi fra matvareintoleranse?

Forekomst

Årsaker

Symptomer og tegn

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Mer detaljert informasjon

Sjekklister og symptomregistreringer

Kostråd

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Matallergi og -intoleranse. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Burks AW, Bird JA. Food allergy. BMJ Best Practice, last updated 01 Oct 2020. bestpractice.bmj.com 
 2. Kurowski K, Boxer RW. Food allergies: Detection and management. Am Fam Physician 2008; 77: 1678-86. PubMed 
 3. Chafen JJ, Newberry SJ, Riedl MA, et al. Diagnosing and managing common food allergies: a systematic review. JAMA. 2010;303:1848-1856. PubMed 
 4. Håland G, Østberg Landaas V, Reier-Nilsen T, Sørensen M. Matvareoverfølsomhet. Generell veileder i pediatri, sist revidert 2018. www.helsebiblioteket.no 
 5. Boyce JA, Assa'as A, Burks AW, et.al. Guidelines for the Diagnosis and Management of Food Allergy in the United States. NIH Publication No. 11-7700 2010; : .
 6. Hansen TK, Vestergaard HS. Udredning af IgE-medieret fødevareallergi. Ugeskr Læger 2005; 167: 622-7. PubMed 
 7. Høst A, Andre S, Charkin S, et al. Allergy testing in children: why, who, when and how? Allergy 2003; 58: 559-69. PubMed 
 8. Zuberbier T, Edenharter G, Worm M et al. Prevalence of adverse reactions to food in Germany - a population study. Allergy 2004; 59: 338-45. PubMed 
 9. Yawn BP, Fenton MJ. Summary of the NIAID-sponsored food allergy guidelines. Am Fam Physician 2012; 86: 43-50. American Family Physician 
 10. Mousan G, Kamat D. Cow's Milk Protein Allergy. Clin Pediatr (Phila). 2016 Oct;55(11):1054-63. Epub 2016 Aug 31. PMID: 27582492. PubMed 
 11. Caubet JC, Wang J. Current understanding of egg allergy. Pediatr Clin North Am. 2011 Apr;58(2):427-43, xi. PMID: 21453811 PubMed 
 12. Løvik M. Sennep - eit viktig matallergen?. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 736-8. PubMed 
 13. EU-direktiv 2003/89/EC. Annex IIIa. Official J European Union 25.11.2003 amending Directive 2003/13/EC as regards indication of the ingredients present in foodstuffs. Brussel: EU, 2003.
 14. Dreskin SC. Genetics of food allergy. Curr Allergy Asthma Rep 2006; 6: 58-64. PubMed 
 15. Østerballe M, Linneberg AR. Hvor mange har allergi?. Ugeskr Læger 2005; 167: 605-7. PubMed 
 16. Lindvik H, Diagnostisk manual - Matallergi hos barn, Voksentoppen KBK Rikshospitalet OUS HF, Prosjekt: ”Er det noe i maten”, april 2010
 17. Nowak-Wegrzyn A, Sampson HA. Adverse reactions to foods. Med Clin North Am 2006; 90: 97-127. PubMed 
 18. Beaudouin E, Renaudin JM, Morisset M, Codreanu F, Kanny G, Moneret-Vautrin DA. Food-dependent exercise-induced anaphylaxis-update and current data. Allerg Immunol (Paris) 2006; 38: 45-51. PubMed 
 19. Oyefara BI, Bahna SL. Delayed food-dependent, exercise-induced anaphylaxis. Allergy Asthma Proc 2007; 28: 64-6. PubMed 
 20. Cartledge N, Chan S. Atopic Dermatitis and Food Allergy: A Paediatric Approach. Curr Pediatr Rev. 2018;14(3):171-179. PMID: 29895253.
 21. Norsk barnelegeforening. Gjør kloke valg. Siden besøkt 26.02.2021. www.legeforeningen.no 
 22. Søyland AKW, Halvorsen R. Kostprovokasjoner ved unormale reaksjoner på mat. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1829-30. PubMed 
 23. Burks AW, Jones SM, Wood RA, et al. Oral immunotherapy for treatment of egg allergy in children. N Engl J Med 2012; 367: 233-43. New England Journal of Medicine 
 24. Du Toit G, Roberts G, Sayre PH, et al. Randomized Trial of Peanut Consumption in Infants at Risk for Peanut Allergy. N Engl J Med 2015; 372: 803-13. doi:10.1056/NEJMoa1414850 DOI 
 25. Fleischer DM. The natural history of peanut and tree nut allergy. Curr Allergy Asthma Rep 2007; 7: 175-181. PubMed 
 26. Nowak-Węgrzyn A. Food allergy guidelines and beyond. Immunol Allergy Clin North Am 2012; 32: xv-xix.
 27. Sampson MA, Muñoz-Furlong A, Sicherer SH. Risk-taking and coping strategies of adolescents and young adults with food allergy. J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 1440-5. PubMed