Hopp til hovedinnhold
Målet med med dette inngrepet kan være å ta prøve av væsken i bukhulen (peritonealvæsken).
Målet med med dette inngrepet kan være å ta prøve av væsken i bukhulen (peritonealvæsken).

Abdominal paracentese

Abdominal betyr "som har med buken å gjøre", og paracentese betyr å stikke hull på. En abdominal paracentese betyr å sette en (tykk) nål inn i bukhulen gjennom bukveggen for å fjerne væske fra bukhulen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/magetarm/undersokelser/abdominal-paracentese/ 

Hva er abdominal paracentese?

Indikasjoner

Inngrepet

Etter inngrepet

Komplikasjoner

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Abdominal paracentese. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Shlamovitz GZ. Paracentesis. Medscape, last updated Jul 05, 2018. emedicine.medscape.com 
  2. Theede K, et al. Abdominal paracentese (laparocentese). Lægehåndbogen, sist oppdatert 26.09.2022.
  3. Johansen JK, Kirkegaard PR, Wildgaard K, Placement of peritoneal port-catheter for ascites drainage in patients with recurrent ascites.. Ugeskr Laeger 2016;178: V01150043.