Hopp til hovedinnhold

Levertransplantasjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon, Oslo universitetssykehus HF, nettsted 
  1. Guvåg S, Thorsen T, Aandahl EM, Hagness M. Levertransplantasjon – indikasjoner, kirurgisk teknikk og resultater. Kirurgen.no, publisert 11. juli 2017. kirurgen.no  
  2. Scholz T, Karlsen TH, Sanengen T, Schrumpf E, Foss A. Levertransplantasjon i Norge gjennom 25 år. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2587-92. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  3. Gaglio PJ, Cotler SJ. Liver transplantation in adults: Long-term management of transplant recipients. UpToDate, last updated July 28, 2015. UpToDate  
  4. Dove LM, Brown RS. Liver transplantation in adults: Patient selection and pretransplantation evaluation. UpToDate, last updated Mar 26, 2021. UpToDate  
  5. Stiftelsen Organdonasjon. Statistikk, 2020 i tall. Sist oppdatert 14.01.2021. organdonasjon.no  
  6. Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Protokoll, levertransplantasjon. Versjon 1st Q 2015. oslo-universitetssykehus.no  
  7. Oslo Universitetssykehus. Levertransplantasjon. Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon. Sist oppdatert 23.12.2021. oslo-universitetssykehus.no  
  8. European Association for the Study of the Liver. Electronic address: easloffice@easloffice.eu; Clinical Practice Guidelines Panel: Chair:; EASL Governing Board representative:; Panel members:. EASL recommendations on treatment of hepatitis C: Final update of the series☆. J Hepatol. 2020;73(5):1170-1218. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)