Hopp til hovedinnhold

Mesenteriell lymfadenitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Betente lymfeknuter i mesenteriet
Forekomst:
Relativt vanlig årsak til magesmerter
Symptomer:
Sentrale abdominale smerter, oftest av varierende intensitet
Funn:
Abdominal ømhet, men ikke defense og slippømhet. Faryngitt og cervikal adenitt kan foreligge
Diagnostikk:
Ev. forhøyede infeksjonsparametre
Behandling:
Ev. analgetika og hvile til det kliniske bildet har roet seg
  1. Neuman MI. Causes of acute abdominal pain in children and adolescents. UpToDate, last updated Aug 30, 2019. www.uptodate.com  
  2. Gross I, Siedner-Weintraub Y, Stibbe S, et al. Characteristics of mesenteric lymphadenitis in comparison with those of acute appendicitis in children. Eur J Pediatr. 2017 Feb. 176(2):199-205. PMID: 27987102. PubMed  
  3. Toorenvliet B, Vellekoop A, Bakker R, et al. Clinical differentiation between acute appendicitis and acute mesenteric lymphadenitis in children. Eur J Pediatr Surg. 2011 Mar. 21(2):120-3.
  4. Simanovsky N, Hiller N. Importance of sonographic detection of enlarged abdominal lymph nodes in children. J Ultrasound Med 2007; 26:581. PubMed  
  5. Ja Lim K, Lee K, Yoon DY, et al. The role of US in finding intussusception and alternative diagnosis: a report of 100 pediatric cases. Acta Radiol. 2015 Feb. 56(2):228-33.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Redaksjonsmedarbeider NHI/ overlege Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital