Hopp til hovedinnhold

Peritonitt, komplikasjon til peritoneal dialyse

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Peritonitt som følge av komplikasjon til peritoneal dialyse
Forekomst:
Ikke uvanlig ved peritoneal dialyse
Symptomer:
Magesmerter og blakket peritoneal væske. Ev. feber, kvalme, diaré, ømhet i buken
Funn:
Abdominal ømhet, direkte og indirekte trykkømhet/slippømhet
Diagnostikk:
Sykehistorie og kliniske funn gir mistanke om tilstanden. Funn av blakket peritonealvæske, leukocytose ved mikroskopi og oppvekst av mikrober ved dyrkning bekrefter diagnosen
Behandling:
Anbitiotika, ev. fjerning av kateter, ev. peritonealskyllinger
  1. Burkart JM. Clinical manifestations and diagnosis of peritonitis in peritoneal dialysis. UpToDate, last updated Jun 01, 2018. www.uptodate.com  
  2. Helsedirektoratet. Peritonitt ved peritoneal dialyse. Antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 08.01.2018. www.helsedirektoratet.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim