Hopp til hovedinnhold

Retroperitoneal fibrose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er karakterisert ved nydannelse av retroperitonealt vev som resultat av kronisk inflammasjon, slik at urinlederne og andre retroabdominale organer kan komme i klem
Forekomst:
Sjelden tilstand
Symptomer:
Uspesifikke symptomer. Dels lokaliserte som følge av kompresjonseffekter, og dels systemiske
Funn:
Vanligvis ingen unormale kliniske funn
Diagnostikk:
Akuttfasereaktanter som regel forhøyede. Ofte økt ANA. Bildediagnostikk kan bekrefte diagnosen
Behandling:
Usikkert hva som er den beste behandlingen: kortikosteroider, immunsuppresjon, kirurgi
 1. Vaglio A, Palmisano A. Clinical manifestations and diagnosis of retroperitoneal fibrosis. UpToDate, last updated Jul 31, 2020. UpToDate  
 2. Yachoui R, Sehgal R, Carmichael B. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: clinicopathologic features and outcome analysis. Clin Rheumatol. 2016 Feb. 35 (2):401-7.
 3. Cronin CG, Lohan DG, Blake MA, et al. Retroperitoneal fibrosis: a review of clinical features and imaging findings. AJR Am J Roentgenol 2008; 191:423. PubMed  
 4. Albarran J. Retention renale par peri-ureterite: liberation externe de l'uretere. Assoc Fr Urol 1905; 9: 511-7. PubMed  
 5. Ormond JK. Bilateral ureteral obstruction due to envelopment and compression by an inflammatory process. J Urol 1948; 59: 1072-9. PubMed  
 6. Uibu T, Oksa P, Auvinen A, et al. Asbestos exposure as a risk factor for retroperitoneal fibrosis. Lancet 2004; 363: 1422-6. PubMed  
 7. van Bommel EF, Jansen I, Hendriksz TR, Aarnoudse AL. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: prospective evaluation of incidence and clinicoradiologic presentation. Medicine (Baltimore) 2009; 88:193. PubMed  
 8. Salvarani C, Calamia KT, Matteson EL, et al. Vasculitis of the gastrointestinal tract in chronic periaortitis. Medicine (Baltimore) 2011; 90:28. PubMed  
 9. Vaglio A and Buzio C. Chronic periaortitis: a spectrum of diseases. Curr Opin Rheumatol 2005; 17: 34-40. PubMed  
 10. Ceresini G, Urban ML, Corradi D, et al. Association between idiopathic retroperitoneal fibrosis and autoimmune thyroiditis: a case-control study. Autoimmun Rev 2015; 14:16. PubMed  
 11. Pipitone N, Vaglio A, Salvarani C. Retroperitoneal fibrosis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2012; 26:439. PubMed  
 12. van der Bilt FE, Hendriksz TR, van der Meijden WA, Brilman LG, van Bommel EF. Outcome in patients with idiopathic retroperitoneal fibrosis treated with corticosteroid or tamoxifen monotherapy. Clin Kidney J. 2016 Apr. 9 (2):184-91.
 13. Goldoni M, Bonini S, Urban ML, et al. Asbestos and smoking as risk factors for idiopathic retroperitoneal fibrosis: a case-control study. Ann Intern Med 2014; 161:181. Annals of Internal Medicine  
 14. Vaglio A, Versari A, Fraternali A, et al. 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the diagnosis and follow-up of idiopathic retroperitoneal fibrosis. Arthritis Rheum 2005; 53: 122-5. PubMed  
 15. Magrey MN, Husni ME, Kushner I, Calabrese LH. Do acute-phase reactants predict response to glucocorticoid therapy in retroperitoneal fibrosis? Arthritis Rheum 2009; 61:674. PubMed  
 16. Vaglio A, Palmisano A. Treatment of retroperitoneal fibrosis. UpToDate, last updated Oct 27, 2021. UpToDate  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Odd Helge Gilja, overlege og professor, Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultrasonografi, Haukeland sykehus og universitetet i Bergen