Hopp til hovedinnhold

Subfrenisk abscess

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Abscess beliggende under diafragma
Forekomst:
Er den hyppigste postoperative abscessen ved abdominalkirurgi
Symptomer:
Ofte uforklarlig feber postoperativt. Lite lokale symptomer
Funn:
Redusert allmenntilstand, feber og ev. buksmerter etter operasjon
Diagnostikk:
Tilstanden påvises med ultralyd, ev. CT eller MR
Behandling:
Drenering av abscessen, ev. antibiotika
  1. Nassour I, Fang SH. Gastrointestinal perforation. JAMA Surg 2015; 150:177. PubMed  
  2. Heisler KA. Treatment of anastomotic leak. J Am Coll Surg 2014; 219:592. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Jon Erik Grønbech, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Kirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim