Hopp til hovedinnhold

Pankreatiske pseudocyster

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Pankreatiske pseudocyster defineres som lokaliserte, amylaserike væskeansamlinger i eller ved pankreas
Forekomst:
Hos 20-50% av pasienter med akutt pankreatitt, men er hyppigst forbundet med kronisk pankreatitt
Symptomer:
Kan være asymptomatisk, men som regel smerter (90%), kvalme, vekttap, oppfylning i magen
Funn:
Bortsett fra ved komplikasjoner er det ingen kliniske funn
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser vil være bildediagnostikk, særlig CT. Ev. aspirasjon av cyster
Behandling:
Ofte spontan tilbakegang, ev. kirurgisk drenasje
  1. Lambiase LR. Pancreatic pseudocysts. Medscape, Dec 11, 2017. emedicine.medscape.com  
  2. Jani N, Bani Hani M, Schulick RD, Hruban RH, Cunningham SC. Diagnosis and management of cystic lesions of the pancreas. Diagn Ther Endosc. 2011;2011:478913. PubMed  
  3. Brun A, Agarwal N, Pitchumoni CS. Fluid collections in and around the pancreas in acute pancreatitis. J Clin Gastroenterol. Aug 2011;45(7):614-25. PubMed  
  4. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al. Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut 2013; 62:102. Gut  
  5. Cheruvu CV, Clarke MG, Prentice M, Eyre-Brook IA. Conservative treatment as an option in the management of pancreatic pseudocyst. Ann R Coll Surg Engl 2003; 85: 313. PubMed  
  6. Pitchumoni CS, Agarwal N. Pancreatic pseudocysts. When and how should drainage be performed? Gastroenterol Clin North Am 1999; 28: 615-39. PubMed  
  7. Nealon WH, Walser E. Surgical management of complications associated with percutaneous and/or endoscopic management of pseudocyst of the pancreas. Ann Surg 2005; 241: 948-57. PubMed  
  8. Aljarabah M, Ammori BJ. Laparoscopic and endoscopic approaches for drainage of pancreatic pseudocysts: a systematic review of published series. Surg Endosc. 2007 Nov. 21(11):1936-44.
  9. Weckman L, Kylanpaa ML, Puolakkainen P: Endoscopic treatment of pancreatic pseudocysts. Surg Endosc 2006; 20: 603-7. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)