Hopp til hovedinnhold

Pankreatitt, akutt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt, reversibel betennelse i pankreas der gallesten og alkoholmisbruk er de vanligste årsakene
Forekomst:
Insidensratene varierer fra 13 til 45 per 100.000 per år
Symptomer:
Relativt akutt oppståtte sterke smerter i øvre del av abdomen, kvalme, oppkast, ev. forverring etter fødeinntak, ev. smerteutstråling til rygg 
Funn:
Øm abdomen, ev. peritonitt, feber, takykardi, bradykardi, tegn på dehydrering 
Diagnostikk:
Forhøyede pankreasenzymer i blod og urin, ev. unormale inflammasjonsmarkører, leverprøver, elektrolytter. Ev. CT eller MR ved mistanke om komplikasjoner
Behandling:
Skal innlegges i sykehus. Behandlingen er aggressiv væskebehandling, kontrollert ernæringstilførsel, smertekontroll, nøye monitorering og behandling av komplikasjoner. Ved gallesteinspankreatitt ev. ERCP, kolecystektomi. Ved kolangitt eller infisert nekrotiserende pankreatitt gis iv. antibiotika. Ved nekrotiserende pankreatitt ev. kirurgisk, radiologisk eller endoskopisk intervensjon
 1. Lankisch PG, Apte M, Banks PA. Acute pancreatitis published correction appears in Lancet. 2015 Nov 21;386(10008):2058. Lancet. 2015;386(9988):85-96. PMID: 25616312 PubMed  
 2. Mederos MA, Reber HA, Girgis MD. Acute Pancreatitis: A Review. JAMA. 2021;325(4):382–390. PMID: 33496779 PubMed  
 3. Garg SK, Sarvepalli S, Campbell JP, et al. Incidence, admission rates, and predictors, and economic burden of adult emergency visits for acute pancreatitis. J Clin Gastroenterol. 2019;53(3):220-225. PMID: 29629907 PubMed  
 4. Forsmark CE, Vege SS, Wilcox CM. Acute pancreatitis. Review article. N Engl J Med 2016; 375: 1972-81. doi:10.1056/NEJMra1505202 DOI  
 5. Dumonceau JM, Andriulli A, Deviere J, et al. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline: prophylaxis of post-ERCP pancreatitis. Endoscopy. 2010;42(6):503-515. PMID: 20506068 PubMed  
 6. Capurso G, Zerboni G, Signoretti M, et al. Role of the gut barrier in acute pancreatitis. J Clin Gastroenterol. 2012;46 Suppl:S46-S51. PMID: 22955357. PubMed  
 7. Preiss D, Tikkanen MJ, Welsh P, et al. Lipid-modifying therapies and risk of pancreatitis: a meta-analysis. JAMA 2012; 308: 804-11. Journal of the American Medical Association  
 8. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al. Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013;62(1):102-111. PMID: 23100216 PubMed  
 9. Working Group IAP/APA (121 international collaborators). IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology 2013; 13(4 Suppl 2): e1-15. pmid:24054878 PubMed  
 10. Vege SS. Clinical manifestations and diagnosis of acute pancreatitis. UpToDate, last updated Apr 27, 2022. UpToDate  
 11. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus: Abdomen/pankreatitt. Sist faglig oppdatert: 01 mars 2022. www.helsedirektoratet.no  
 12. Bollen TL, Singh VK, Maurer R, et al. A comparative evaluation of radiologic and clinical scoring systems in the early prediction of severity in acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2012;107(4):612–619.
 13. Tenner S, Baillie J, Dewitt J, Vege SS. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Published correction appears in Am J Gastroenterol. 2014;109(2):302. Am J Gastroenterol. 2013;108(9):1400–1415. Pmid: 23896955 PubMed  
 14. Braga Mendes G. Modified CT severity index. Radiopaedia.org. Last revised 03 Feb 2022. radiopaedia.org  
 15. Grundlingh J Acute pancreatitis. BestPractice, last updated 05 May 2020.
 16. Wada K, Takada T, Hirata K, et al. JPN Guidelines 2010. Treatment strategy for acute pancreatitis. J Hepatobiliary Pancreatic Sci. 2010;17:79-86. PubMed  
 17. de-Madaria E, Buxbaum JL, Maisonneuve P et al.; ERICA Consortium. Aggressive or Moderate Fluid Resuscitation in Acute Pancreatitis. N Engl J Med. 2022 Sep 15;387(11):989-1000. PMID: 36103415 PubMed  
 18. Yi F, Ge L, Zhao J, et al. Meta-analysis: total parenteral nutrition versus total enteral nutrition in predicted severe acute pancreatitis. Intern Med. 2012;51:523-530. PubMed  
 19. Poropat G, Giljaca V, Hauser G, et al. Enteral nutrition formulations for acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 23;3:CD010605. Cochrane (DOI)  
 20. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus: Abdomen/kolangitt. Sist faglig oppdatert: 01. mars 2022. Siden lest 19.09.2022 www.helsedirektoratet.no  
 21. van Santvoort HC, Bakker OJ, Besselink MG, et al. Prediction of common bile duct stones in the earliest stages of acute biliary pancreatitis. Endoscopy 2011; 43(1): 8-13. pmid:20972954 PubMed  
 22. Vege SS. Management of acute pancreatitis. UpToDate, last updated Mar 05, 2019. UpToDate  
 23. Shen HN, Yang CC, Chang YH, et al. Risk of Diabetes Mellitus after First-Attack Acute Pancreatitis: A National Population-Based Study. Am J Gastroenterol. 2015 Nov 3.
 24. Hansen BØ, Schmidt PN. Ny klassifikation af pancreatitis acuta. Ugeskr Læger 2011; 173: 42. Ugeskrift for Læger  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Peter D. Jost, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL