Hopp til hovedinnhold

Kolangiokarsinom

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kolangiokarsinom er et karsinom utgått fra galleveisepitel
Forekomst:
Utgjør 10-20% av primære levercancere
Symptomer:
Vanligvis lite symptomer før det oppstår ikterus
Funn:
Ev. hepatomegali og ikterus
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved påvisning av unormale leverprøver og undersøkelse med ultralyd og CT, ev. andre bildeundersøkelser.
Behandling:
Kirurgisk reseksjon av tumor er den eneste mulige kurative behandling for kreft i galleganger eller galleblære
 1. Khan SA, Thomas HC, Davidson BR, Taylor-Robinson SD. Cholangiocarcinoma. Lancet 2005; 366: 1303-14. PubMed  
 2. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2020. Oslo: Kreftregisteret, 2021, www.kreftregisteret.no.
 3. Espat NJ, Somasundar P. Cholangiocarcinoma. BMJ Best Practice, last reviewed 09 Nov 2021.
 4. Brown KM, Parmar AD, Geller DA. Intrahepatic cholangiocarcinoma. Surg Oncol Clin N Am 2014; 23:231. PubMed  
 5. McGee EE, Castro FA, Engels EA, Freedman ND, Pfeiffer RM, Nogueira L, et al. Associations between autoimmune conditions and hepatobiliary cancer risk among elderly US adults. Int J Cancer. 2018 Aug 28. PMID: 30155920. PubMed  
 6. Shaib YH, El-Serag HB, Davila JA, Morgan R and McGlynn KA. Risk factors of intrahepatic cholangiocarcinoma in the United States: a case-control study. Gastroenterology 2005; 128: 620-6. Gastroenterology  
 7. Blechacz B, Komuta M, Roskams T, Gores GJ. Clinical diagnosis and staging of cholangiocarcinoma. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2011; 8:512. PubMed  
 8. Khan SA, Davidson BR, Goldin RD, et al; British Society of Gastroenterology. Guidelines for the diagnosis and treatment of cholangiocarcinoma: an update. Gut. 2012;61:1657-1669. PubMed  
 9. Lassen K, Mortensen K. Retningslinjer NGICG-HPB. Kolangiocarcinomer. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe. Feb 2019. ngicg.no  
 10. Iavarone M, Piscaglia F, Vavassori S, et al. Contrast enhanced CT-scan to diagnose intrahepatic cholangiocarcinoma in patients with cirrhosis. J Hepatol 2013; 58:1188. PubMed  
 11. Lan BY, Kwee SA, Wong LL. Positron emission tomography in hepatobiliary and pancreatic malignancies: a review. Am J Surg. 2012;204:232-241. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Erik Trondsen, dr. med., overlege, Gastrokirurgisk avdeling, Ullevål Sykehus, Oslo