Hopp til hovedinnhold

Primær biliær kolangitt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En autoimmun, kronisk, kolestatisk sykdom i de intrahepatiske galleganger med inflammasjon, fibrose og risiko for å utvikle leversvikt. Sykdommen ble tidligere kalt primær biliær cirrhose.
Forekomst:
Sjelden. Prevalens ca. 100-400 per million.
Symptomer:
Tidlige tegn er slapphet, plagsom kløe og uforklarlig hyperlipidemi
Funn:
Hepatosplenomegali, hyperpigmentering, xantomatøse lesjoner kan forekomme. Ikterus eventuelt, men er et sent innsettende tegn.
Diagnostikk:
Biokjemiske prøver viser kolestatisk mønster. Andre årsaker til kolestase bør utelukkes. Anti-mitokondrie-antistoffer har høy sensitivitet og spesifisitet.
Behandling:
Ursodeoksykolsyre (UDCA)er førstevalg. Obetikolsyre kan brukes som alternativ eller i kombinasjon med UDCA. For øvrig behandling av komorbide tilstander og symptomatisk behandling. Levertransplantasjon ved utvikling av leversvikt.
 1. Jørgensen KK. Primær biliær cholangitt – sjelden sykdom med nytt navn. Gastroenterologen. Publisert 20.10.2017. Siden besøkt 28.10.2019 gastroenterologen.no  
 2. Talwalkar JA, Lindor KD. Primary biliary cirrhosis. Lancet 2003; 362: 53-61. PubMed  
 3. Prince MI, Chetwynd A, Diggle P, Jarner M, Metcalf JV, James OF. The geographical distribution of primary biliary cirrhosis in a well-defined cohort. Hepatology 2001; 34: 1083-88. PubMed  
 4. Lazaridis KN, Talwalkar JA. Clinical epidemiology of primary biliary cirrhosis: incidence, prevalence, and impact of therapy. J Clin Gastroenterol 2007; 41: 494-500. PubMed  
 5. Kim WR, Lindor KD, Locke GR III, et al. Epidemiology and natural history of primary biliary cirrhosis in a US community. Gastroenterology 2000; 119: 1631-6. Gastroenterology  
 6. Kaplan MM, Gershwin ME. Primary biliary cirrhosis. N Engl J Med 2005; 353: 1261-73. New England Journal of Medicine  
 7. Lindor K. Ursodeoxycholic acid for the treatment of primary biliary cirrhosis. N Engl J Med 2008; 357: 1524-9. PubMed  
 8. Prieto J, Banales JM, Medina JF. Primary biliary cholangitis: pathogenic mechanisms. Curr Opin Gastroenterol. 2021 Mar 1;37(2):91-98. PMID: 33332913 PubMed  
 9. Ueno Y, Moritoki Y, Shimosegawa T, Gershwin ME. Primary biliary cirrhosis: what we know and what we want to know about human PBC and spontaneous PBC mouse models. J Gastroenterol 2007; 42: 189-95. PubMed  
 10. Jones DE. Pathogenesis of primary biliary cirrhosis. J Hepatol 2003; 39: 639-48. PubMed  
 11. Howel D, Fischbacher CM, Bhopal RS, Gray J, Metcalf JV, James OF. An exploratory population-based case-control study of primary biliary cirrhosis. Hepatology 2000; 31: 1055-60. PubMed  
 12. Jones DEJ, Mackay IR, Snyder N. Primary biliary cirrhosis. BMJ Best Practice, last updated Jan 10, 2017.
 13. Tanaka A. Current understanding of primary biliary cholangitis. Clin Mol Hepatol. 2021 Jan;27(1):1-21. Epub 2020 Dec 3. PMID: 33264835 PubMed  
 14. Poupon R. Overview of the management of primary biliary cholangitis. UpToDate, last updated Oct 27, 2021. Siden lest Dec 12, 2022. www.uptodate.com  
 15. Lazaridis KN, Gores GJ, Lindor KD. Ursodeoxycholic acid "mechanisms of action and clinical use in hepatobiliary disorders." J Hepatol 2001; 35: 134-46.
 16. Paumgartner G, Beuers U. Ursodeoxycholic acid in cholestatic liver disease: mechanisms of action and therapeutic use revisited. Hepatology 2002; 36: 525-31. PubMed  
 17. Rudic JS, Poropat G, Krstic MN et al. Ursodeoxycholic acid for primary biliary cirrhosis. Cochrane Database of Systematic Reviews, Dec 2012, CD000551.pub3. Cochrane (DOI)  
 18. Shi J, Wu C, Lin Y, Chen YX, Zhu L, Xie WF. Long-term effects of mid-dose ursodeoxycholic acid in primary biliary cirrhosis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Gastroenterol 2006; 101: 1529-38. PubMed  
 19. Siegel JL, Jorgensen R, Angulo P, Lindor KD. Treatment with ursodeoxycholic acid is associated with weight gain in patients with primary biliary cirrhosis. J Clin Gastroenterol 2003; 37: 183-5. PubMed  
 20. Nevens F, Andreone P, Mazzella G, et al. A Placebo-Controlled Trial of Obeticholic Acid in Primary Biliary Cholangitis. N Engl J Med. 2016; 375: 631-43. PMID: 27532829 PubMed  
 21. Prince MI, Burt AD, Jones DE. Hepatitis and liver dysfunction with rifampicin therapy for pruritus in primary biliary cirrhosis. Gut 2002; 50: 436-39. Gut  
 22. Montano-Loza AJ, Wasilenko S, Bintner J, Mason AL. Cyclosporine A protects against primary biliary cirrhosis recurrence after liver transplantation. Am J Transplant. 2010 Apr;10(4):852-858. Epub 2010 Feb 3. PMID: 20132169 PubMed  
 23. ter Borg PCJ, Schalm SW, Hansen B, van Buuren HR. Prognosis of ursodeoxycholic acid-treated patients with primary biliary cirrhosis: results of a 10-yr cohort study involving 297 patients. Am J Gastroenterol 2006; 101: 2044-50. PubMed  
 24. Poupon R. Clinical manifestations, diagnosis, and prognosis of primary biliary cholangitis (primary biliary cirrhosis). UpToDate. Last updated Apr 19, 2022. Site read Dec 20, 2022. www.uptodate.com  
 25. Selmi C, Balkwill DL, Invernizzi P, et al. Patients with primary biliary cirrhosis react against a ubiquitous xenobiotic-metabolizing bacterium. Hepatology 2003; 38: 1250-7. PubMed  
 26. He XS, Ansari AA, Ridgway WM, Coppel RL, Gershwin ME. New insights to the immunopathology and autoimmune responses in primary biliary cirrhosis. Cell Immunol 2006; 239: 1-13. PubMed  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Eiliv Brenna, overlege, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 • Svein Ødegaard, overlege og professor, Haukeland sykehus og Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultrasonografi, Bergen