Hopp til hovedinnhold

Primær skleroserende kolangitt (PSC)

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
En kronisk fibroserende betennelse av ukjent årsak i middels store og store intra- og ekstrahepatiske galleganger, først og fremst hos pasienter med ulcerøs kolitt, som til slutt kan føre til leversvikt
Forekomst:
Sjelden tilstand. Forekommer særlig blant unge menn
Symptomer:
Få symptomer tidlig i forløpet. Senere tiltakende slapphet, hudkløe og ikterus
Funn:
Få tidlige funn, men økende tegn til leversvikt ettersom tilstanden progredierer
Diagnostikk:
Stigende ALP er den viktigste markøren. Kolestatisk mønster. Ulike antistoffer kan påvises. Retrograd kolangiografi kan vise karakteristiske forandringer i galleveiene
Behandling:
Det finnes ingen optimal behandling verken medikamentelt eller endoskopisk. Levertransplantasjon kan bli aktuelt
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Eiliv Brenna, overlege, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim