Hopp til hovedinnhold

Gilberts syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Arvelig tilstand med nedsatt konjugeringsevne av bilirubin, og forhøyet nivå av ukonjugert bilirubin
Forekomst:
Opp mot 5% av befolkningen i vestlige land har tilstanden
Symptomer:
Tilstanden er asymptomatisk, kan oppdages i forbindelse med utredning av mageplager
Funn:
Klinisk undersøkelse er normal ut over lett ikterus
Diagnostikk:
Bilirubin, konjugert og ukonjugert, ALP, GT, ALAT (sjekke kolestase eller leverskade) LD (sjekke hemolyse). Bilirubin i urin negativ (ukonjugert bilirubin er ikke vannløselig)
Behandling:
Ingen behandling nødvendig
  1. King D, Armstrong MJ. Overview of Gilbert’s syndrome. Drug Ther Bull 2019; 57: 27-31. pmid:30709860 PubMed  
  2. Roy-Chowdhury N, Wang X, Roy-Chowdhury J. Gilbert's syndrome and unconjugated hyperbilirubinemia due to bilirubin overproduction. UpToDate 2011: Last updated april 2010. UpToDate  
  3. Claridge LC, Armstrong MJ, Booth C, Gill PS. Gilberts's syndrome. BMJ 2011; 342: d2293. BMJ (DOI)  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Eiliv Brenna, spesialist i gastroenterologi og overlege, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim