Hopp til hovedinnhold

Hepatitt A

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Hepatitt A er inflammasjon i leveren forårsaket av hepatitt A-virus.
Forekomst:
Ca. 40 årlige tilfeller i Norge
Symptomer:
Prodromale allmennsymptomer fra ca. en uke før ikterus. Akutte sykdomsfase varer 1-3 uker.
Funn:
Fysiske tegn kan være øm hepatomegali, splenomegali, bradykardi og lymfadenopati baktil på halsen.
Diagnostikk:
Det foreligger hyperbilirubinemi, høye levertransaminaser og positiv serologi på hepatitt-A virus.
Behandling:
Det finnes ingen spesifikk behandling.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Smitte

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjon

Trygdemedisin

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim