Hopp til hovedinnhold

Hepatitt A

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hepatitt A er inflammasjon i leveren forårsaket av hepatitt A-virus.
Forekomst:
Ca. 40 årlige tilfeller i Norge
Symptomer:
Prodromale allmennsymptomer fra ca. en uke før ikterus. Akutte sykdomsfase varer 1-3 uker.
Funn:
Fysiske tegn kan være øm hepatomegali, splenomegali, bradykardi og lymfadenopati baktil på halsen.
Diagnostikk:
Det foreligger hyperbilirubinemi, høye levertransaminaser og positiv serologi på hepatitt-A virus.
Behandling:
Det finnes ingen spesifikk behandling.
 1. Langan RC, Goodbred AJ. Hepatitis A. Am Fam Physician 2021 Oct; 104 (4): 368-74. www.aafp.org  
 2. Smittevernveilederen. Hepatitt A - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 01.11.2019.
 3. Folkehelseinstituttet. Mer hepatitt A blant menn som har sex med menn. Nyheter 2017. www.fhi.no  
 4. World Health Organization. Immunizations, vaccines, and biologicals: hepatitis A. Accessed October 2, 2020. www.who.int  
 5. Desai AN, Kim AY. Management of hepatitis A in 2020–2021. JAMA. 2020;324(4):383–384.
 6. Shin EC, Jeong SH. Natural history, clinical manifestations, and pathogenesis of hepatitis A. Cold Spring Harb Perspect Med. 2018;8(9):a031708. PMID: 29440324 PubMed  
 7. Lemon SM, Ott JJ, Van Damme P, et al. Type A viral hepatitis: a summary and update on the molecular virology, epidemiology, pathogenesis and prevention. J Hepatol. 2018;68(1):167–184. PMID: 28887164 PubMed  
 8. Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis A questions and answers for health professionals. Accessed October 1, 2020. www.cdc.gov  
 9. Victor JC, Monto AS, Surdina TY et al. Hepatitis A vaccine versus immune globulin for postexposure prophylaxis. N Engl J Med 2007; 357: 1685-94. PubMed  
 10. Sonder GJ, vanSteenbergen JE, Boovee LP, Peerbooms PG, Coutinho RA, van den Hoek A. Hepatitis A virus immunity and seroconversion among contacts of acute hepatitis A patients in Amsterdam, 1996-2000: an evaluation of current prevention policy. Am J Public Health 2004; 94: 1620-6. PubMed  
 11. Van Damme P, Banatvala J, Fay O, et al. Hepatitis A booster vaccination: is there a need?. Lancet 2003; 362: 1065-71. PubMed  
 12. Bianco E, DeMasi S, Mele A, Jefferson T. Effectiveness of immune globulins in preventing infectious hepatitis and hepatitis A: a systematic review. Dig Liver Dis 2004; 36: 834-42. PubMed  
 13. Victor JC, Monto AS, Surdina TY, et al. Hepatitis A vaccine versus immune globulin for postexposure prophylaxis. N Engl J Med 2007; 357: 1685-94. New England Journal of Medicine  
 14. Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av folketrygden. Helse- og Omsorgsdepartementet, 2011.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim