Hopp til hovedinnhold

Autoimmun hepatitt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Kronisk autoimmun inflammatorisk leversykdom av ukjent årsak
Forekomst:
Insidens angis til 1 og prevalens til 19 per 100 000 i Europa
Symptomer:
Ofte asymptomatisk ved diagnose. Ellers uspesifikke symptomer av varierende intensitet som slapphet, tretthet, tap av matlyst, kvalme, magesmerter, kløe, gulsott. 1/3 kan ha et akutt, fulminant bilde med utvikling av leversvikt. 
Funn:
Ofte ingen kliniske funn, men det kan foreligge hepatomegali, splenomegali, ikterus og andre tegn på kronisk leversykdom
Diagnostikk:
Forhøyede transaminaser, IgG, ANA og SMA (glatt muskel antistoff). Leverbiopsi og histologi er nødvendig for å stille diagnosen
Behandling:
Standardbehandling er prednison +  azatioprin. Ved fulminant leversvikt er levertransplantasjon nødvendig

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Kirurgi

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Pasientorganisasjoner

Animasjon

Kilder

Nasjonale tjenester

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
  • Eiliv Brenna, avdelingsoverlege, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim