Hopp til hovedinnhold

Hepatitt B

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Infeksjon i leveren forårsaket av hepatitt B virus (HBV). Kan medføre akutt hepatitt, kronisk inaktiv bærertilstand og kronisk hepatitt med påfølgende leverskade. Smitter gjennom blod og kroppsvæsker som sæd og spytt
Forekomst:
I Norge har ca. 25-30.000 personer en kronisk HBV-infeksjon, flesteparten av disse er innvandrere som er smittet som barn i hjemlandet
Symptomer:
Inkubasjonstid 1-4 måneder. Ca. 30% får ingen symptomer, ca. 30% influensalignende symptom, og ca. 30% hepatitt-symptomer med ikterus, mørk urin og avfarget avføring
Funn:
Kan være hepato- eller splenomegali, lymfadenopati, urtikaria og ikterus
Diagnostikk:
HBsAg og anti-HBc pos. bekrefter smitte
Behandling:
Symptomatisk behandling ved akutt hepatitt. Ved kronisk hepatitt B er det indikasjon for behandling hos alle ved tegn til cirrhose, eller ved aktiv inflammasjon og høy virusreplikasjon. Behandles til serokonvertering, ev. livslang behandling, for å forebygge utvikling av cirrhose og primær leverkreft. Vaksine er trygg og effektiv
 1. Wilkins T, Sams R, Carpenter M. Hepatitis B: Screening, prevention, diagnosis, and treatment. Am Fam Physician. 2019 Mar 1;99(5):314-323. PMID: 30811163.
 2. Trépo C, Chan HL, Lok A. Hepatitis B infection. Lancet. 2014 Dec 6;384(9959):2053-63. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60220-8.
 3. WHO. Hepatitis B. Last updated 27 July 2020. www.who.int  
 4. Dienstag JL. Hepatitis B virus infection. N Engl J Med 2008; 359: 1486-1500. New England Journal of Medicine  
 5. Nelson PK, Mathers BM, Cowie B, et al. Global epidemiology of hepatitis B and hepatitis C in people who inject drugs: results of systematic reviews. Lancet 2011; 378: 571-83. PubMed  
 6. Folkehelseinstituttet. Hepatitt B. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 25.11.2018. www.fhi.no  
 7. Schaefer S. Hepatitis B virus taxonomy and hepatitis B virus genotypes. World J Gastroenterol 2007; 13: 14-21. PubMed  
 8. Baumert TF, Thimme R, von Weizsücker F. Pathogenesis of hepatitis B virus infection. World J Gastroenterol 2007;13: 82-90. PubMed  
 9. Airoldi J, Berghella V. Hepatitis C and pregnancy. Obstet Gynecol Surv 2006; 61: 666-72. PubMed  
 10. Den norske legeforening. Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B. Oslo nov. 2017. legeforeningen.no legeforeningen.no  
 11. Rye Clausen M. Behandling af kronisk hepatitis B. Ugeskr Læger 2008; 170: 3934. Ugeskrift for Læger  
 12. Jang JW, Choi JY, KimYS, et al. Long-term effect of antiviral therapy on disease course after decompensation in patients with hepatitis B virus–related cirrhosis. Hepatology 2015; 61:1809. PMID: 25627342 PubMed  
 13. Sundaram V, Kowdley K. Management of chronic hepatitis B infection. BMJ 2015; 351: h4263. pmid:26491030 PubMed  
 14. Chen W, Gluud C. Vaccines for preventing hepatitis B in health‐care workers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD000100. DOI: 10.1002/14651858.CD000100.pub3. DOI  
 15. Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av folketrygden. Helse- og Omsorgsdepartementet, 2011.
 16. Lam N-CV, Gotsch PB, Langan RC. Caring for pregnant women and newborns with hepatitis B or C. Am Fam Physician 2010; 82: 1225-9. American Family Physician  
 17. Lee C, Gong Y, Brok J, Boxall EH, Gluud C. Effect of hepatitis B immunisation in newborn infants of mothers positive for hepatitis B surface antigen: systematic review and meta-analysis. BMJ 2006; 332: 328-36. British Medical Journal  
 18. Fattovich G, Olivari N, Pasino M et al. Long-term outcome of chronic hepatitis B in caucasian patients: mortality after 25 years. Gut 2008; 57: 84-90. Gut  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hermod Petersen, professor, overlege i gastroenterologi, Regionsykehuset i Trondheim
 • Bjørg Viggen, overlege, Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim