Hopp til hovedinnhold

Hepatitt B

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon i leveren forårsaket av hepatitt B virus (HBV). Kan medføre akutt hepatitt, kronisk inaktiv bærertilstand og kronisk hepatitt med påfølgende leverskade. Smitter gjennom blod og kroppsvæsker som sæd og spytt
Forekomst:
I Norge har ca. 25-30.000 personer en kronisk HBV-infeksjon, flesteparten av disse er innvandrere som er smittet som barn i hjemlandet
Symptomer:
Inkubasjonstid 1-4 måneder. Ca. 30% får ingen symptomer, ca. 30% influensalignende symptom, og ca. 30% hepatitt-symptomer med ikterus, mørk urin og avfarget avføring
Funn:
Kan være hepato- eller splenomegali, lymfadenopati, urtikaria og ikterus
Diagnostikk:
HBsAg og anti-HBc pos. bekrefter smitte
Behandling:
Symptomatisk behandling ved akutt hepatitt. Ved kronisk hepatitt B er det indikasjon for behandling hos alle ved tegn til cirrhose, eller ved aktiv inflammasjon og høy virusreplikasjon. Behandles til serokonvertering, ev. livslang behandling, for å forebygge utvikling av cirrhose og primær leverkreft. Vaksine er trygg og effektiv

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Smitte

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Trygdemedisin

Sykmelding

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hermod Petersen, professor, overlege i gastroenterologi, Regionsykehuset i Trondheim
  • Bjørg Viggen, overlege, Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim