Hopp til hovedinnhold

Hepatitt B

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i leveren forårsaket av hepatitt B virus (HBV). Smitter gjennom blod og kroppsvæsker som sæd og spytt.
Forekomst:
I Norge har ca. 20 000 - 30 000 personer en kronisk HBV-infeksjon. Flesteparten av disse er personer med opprinnelse fra land der HBV er mellom- eller høyendemisk. 
Symptomer:
Inkubasjonstid 1 - 4 måneder. Ca. 30% får ingen symptomer, ca. 30% influensalignende symptomer og ca. 30% hepatitt-symptomer med ikterus, mørk urin og avfarget avføring. Kan være selvbegrensende eller medføre kronisk inaktiv bærertilstand eller kronisk hepatitt med påfølgende leverskade.
Funn:
Kan være hepato- eller splenomegali, lymfadenopati, urtikaria og ikterus.
Diagnostikk:
HBsAg og anti-HBc pos. bekrefter pågående infeksjon. Utslag på anti-HBs etter vaksinering og etter gjennomgått infeksjon. Pos. anti-HBc under/etter infeksjon.
Behandling:
Kun symptomatisk behandling ved akutt hepatitt. Ved kronisk infeksjon er det indikasjon for behandling ved tegn på leverfibrose, -cirrhose eller ved vedvarende leverinflammasjon og moderat-høy virusreplikasjon. Behandles til serokonvertering, ev. livslang behandling, for å forebygge utvikling av cirrhose og primær leverkreft. Vaksine er trygg og effektiv og ble innført som del av barnevaksinasjonsprogrammet i 2016.
 1. Wilkins T, Sams R, Carpenter M. Hepatitis B: Screening, prevention, diagnosis, and treatment. Am Fam Physician. 2019 Mar 1;99(5):314-323. PMID: 30811163.
 2. Trépo C, Chan HL, Lok A. Hepatitis B infection. Lancet. 2014 Dec 6;384(9959):2053-63. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60220-8.
 3. Folkehelseinstituttet. Hepatitt B - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 08.04.2022. www.fhi.no  
 4. WHO. Hepatitis B. Last updated 24 June 2022. Site visited 5 Oct. 2022. www.who.int  
 5. Nelson PK, Mathers BM, Cowie B, et al. Global epidemiology of hepatitis B and hepatitis C in people who inject drugs: results of systematic reviews. Lancet 2011; 378: 571-83. PubMed  
 6. Schaefer S. Hepatitis B virus taxonomy and hepatitis B virus genotypes. World J Gastroenterol 2007; 13: 14-21. PubMed  
 7. Baumert TF, Thimme R, von Weizsücker F. Pathogenesis of hepatitis B virus infection. World J Gastroenterol 2007;13: 82-90. PubMed  
 8. Airoldi J, Berghella V. Hepatitis C and pregnancy. Obstet Gynecol Surv 2006; 61: 666-72. PubMed  
 9. Den norske legeforening. Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B. Oslo nov. 2017. legeforeningen.no legeforeningen.no  
 10. Johannessen A, Rojahn A, Reikvam DH, et al. Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B. Norsk forening for infeksjonsmedisin, Norsk forening for medisinskmikrobiologi, Norsk gastroenterologisk forening, Norsk barnelegeforening og Norsk forening for allmennmedisin i Den norske legeforening. Publisert i April 2022.
 11. Rye Clausen M. Behandling af kronisk hepatitis B. Ugeskr Læger 2008; 170: 3934. Ugeskrift for Læger  
 12. Jang JW, Choi JY, KimYS, et al. Long-term effect of antiviral therapy on disease course after decompensation in patients with hepatitis B virus–related cirrhosis. Hepatology 2015; 61:1809. PMID: 25627342 PubMed  
 13. Sundaram V, Kowdley K. Management of chronic hepatitis B infection. BMJ 2015; 351: h4263. pmid:26491030 PubMed  
 14. Chen W, Gluud C. Vaccines for preventing hepatitis B in health‐care workers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD000100. DOI: 10.1002/14651858.CD000100.pub3. DOI  
 15. Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av folketrygden. Helse- og Omsorgsdepartementet, 2011.
 16. Lam N-CV, Gotsch PB, Langan RC. Caring for pregnant women and newborns with hepatitis B or C. Am Fam Physician 2010; 82: 1225-9. American Family Physician  
 17. Lee C, Gong Y, Brok J, Boxall EH, Gluud C. Effect of hepatitis B immunisation in newborn infants of mothers positive for hepatitis B surface antigen: systematic review and meta-analysis. BMJ 2006; 332: 328-36. British Medical Journal  
 18. Fattovich G, Olivari N, Pasino M et al. Long-term outcome of chronic hepatitis B in caucasian patients: mortality after 25 years. Gut 2008; 57: 84-90. Gut  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hermod Petersen, professor, overlege i gastroenterologi, Regionsykehuset i Trondheim
 • Bjørg Viggen, overlege, Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim