Hopp til hovedinnhold

Hepatitt C

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i leveren med hepatitt C virus (HCV). Kan gi akutt hepatitt, men de fleste er asymptomatiske etter smitte. 60-70% utvikler kronisk hepatitt. Smitter ved inokulasjon med blod og blodprodukter, injiserende rusmiddelbruk er vanligste smittemåte, seksuell smitte blant menn som har sex med menn forekommer, heteroseksuell smitte skjer svært sjelden.
Forekomst:
I Norge først og fremst blant injiserende rusmiddelbrukere, og 40-50% av disse har hatt kronisk hepatitt. 
Symptomer:
Inkubasjonstid er 5-12 uker. I akutt fase vanligvis mildt klinisk forløp med slapphet, kvalme, magesmerter, diaré, feber, ev. ikterus. Kronisk HCV er asymptomatisk, men ved cirrhose kan symptomer på leversvikt og hepatocellulært karsinom oppstå.
Funn:
Palmart erytem ses ofte ved kronisk HCV, spider naevi gir sterk mistanke om cirrhoseutvikling. 
Diagnostikk:
Alle i risiko for smitte bør undersøkes for anti HCV antistoffer. Ev. PCR med påvisning av HCV RNA om positiv antistofftest.
Behandling:
Alle med kronisk hepatitt C tilbys behandling med direktevirkende antivirale midler. Legemidlene forskrives kun på H-resept. Praktisk behandling og oppfølging kan skje i primærhelsetjenesten med faglig støtte fra helseforetakene.
 1. Folkehelseinstituttet. Hepatitt C - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 08.04.2022. https  
 2. Grebely J, Page K, Saks-Davis R. The effects of female sex, viral genotype, and IL28B genotype on spontaneous clearance of acute hepatitis C virus infection. Hepatology 2014; 69: 109. pmid:23908124 PubMed  
 3. Den norske legeforening. Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt C hos voksne. Mai 2019. beta.legeforeningen.no  
 4. Helsedirektoratet. Hepatitt C. Nasjonale faglige råd. Publisert april 2019. www.helsedirektoratet.no  
 5. Dalgard O, Egeland A, Ervik R, et al. Risikofaktorer for hepatitt C-smitte blant sprøytemisbrukere. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 101-4. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 6. Bradshaw D, Matthews G, Danta M. Sexually transmitted hepatitis C infection: the new epidemic in MSM? Curr Opin Infect Dis 2013;26:66-72. PMID: 23242342 PubMed  
 7. Vik IS, Skaug K, Dalgard O. Hepatitt C - et helseproblem også i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 563. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 8. WHO. Hepatitis C. Last updated 27 July 2020. www.who.int  
 9. Moradpour D, Penin F. Hepatitis C proteins: from structure to function. Curr Top Microbiol Immunol 2013; 369: 113. pmid:23463199 PubMed  
 10. Smith DG, Bukh J, Kuiken C. Expanded classification of hepatitis C virus into 7 genotypes and 67 subtypes: updated criteria and genotype assignment web resource. Hepatology 2014; 59: 318. pmid:24115039 PubMed  
 11. Horner SM, Gale M. Intracellular Innate Immune Cascades and Interferon Defenses That Control Hepatitis C Virus. J Interferon Cytokine Res 2009; 9: 489. pmid:2956657 PubMed  
 12. Lindenbach BD, Rice CM. Unravelling hepatitis C virus replication from genome to function. Nature 2005; 436: 933. pmid:16107832 PubMed  
 13. Patel K, Muir AJ, McHutchison JG. Diagnosis and treatment of chronic hepatitis C infection. BMJ 2006; 332: 1013-7. PubMed  
 14. Armstrong GL, Alter MJ, McQuillan GM. The past incidence of hepatitis C virus infection: implications for the future burden of chronic liver disease in the United States. Hepatology 2000; 3: 777. pmid:10706572 PubMed  
 15. Thomas DL, Thio CL, Martin MP. Genetic variation in IL28B and spontaneous clearance of hepatitis C virus.. Nature 2009; 461: 798. pmid:19759533 PubMed  
 16. Paintsil E, He H, Peters C, Lindenbach BD, Heimer R. Survival of hepatitis C virus in syringes: implcation for transmission among injection drug users. J Infect Dis 2010; 202: 984-90. PubMed  
 17. Terrault NA, Dodge JL, Murphy EL. Sexual transmission of hepatitis C virus among monogamous heterosexual couples: the HCV partners study. Hepatology 2013; 57: 881. pmid:23175457 PubMed  
 18. Witt MD, Saeberg EC, Darilay A. Incident hepatitis C virus infection in men who have sex with men: a prospective cohort analysis, 1984-2011. Clin Infect Dis 2013; 57: 77. pmid:23532480 PubMed  
 19. Denniston MM, Jiles RB, Drobeniuc J, et al. Chronic hepatitis C virus infection in the United States, National Health and Nutrition Examination Survey 2003 to 2010. Ann Intern Med. 2014;160:293-300. PubMed  
 20. Martinez-Bauer E, Forns X, Armellas M. Hospital admission is a relevant source of hepatitis C virus acquisition in Spain. J Hapatol 2008; 48: 20. pmid:17998149 PubMed  
 21. Indolfi G, Resti M. Perinatal transmission og hepatitis C virus infection. JMed Virol 2009; 81: 836-43. PubMed  
 22. Dalgard O, Konopski Z, Bosse FJ, et. al. Hepatitt C - utredning og behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: E1-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 23. Pembrey L, Newell ML, Tovo PA et al. The management of HCV infected pregnant women and their children European paediatric HCV network. J Hepatol 2005; 43: 515-25. PubMed  
 24. Vanhommerig JW, Thomas XV, van der Meer JTM, et al. Hepatitis C virus (HCV) antibody dynamics following acute HCV infection and reinfection among HIV-infected men who have sex with men. Clin Infect Dis 2014; 59:1678. doi:10.1093/cid/ciu695
 25. Westbrook RH, Dusheiko G. Natural history of hepatitis C. J Hepatol. 2014;61(1 Suppl):S58–S68. PMID: 25443346 PubMed  
 26. Calvaruso V, Cabibbo G, Cacciola I, et al. Incidence of hepatocellular carcinoma in patients with HCV-associated cirrhosis treated with direct-acting antiviral agents. Gastroenterology 2018. pmid:29655836 PubMed  
 27. Nelson PK, Mathers BM, Cowie B, et al. Global epidemiology of hepatitis B and hepatitis C in people who inject drugs: results of systematic reviews. Lancet 2011; 378: 571-83. PubMed  
 28. Aleman S, Rahbin N, Weiland O, et al. A risk for hepatocellular carcinoma persists long-term after sustained virologic response in patients with hepatitis C–associated liver cirrhosis. Clin Infect Dis 2013; 57: 230-6. doi:10.1093/cid/cit234
 29. Carrat F, Fontaine H, Dorival C, et al. Clinical outcomes in patients with chronic hepatitis C after direct-acting antiviral treatment: a prospective cohort study. Lancet 2019. pmid:30765123 PubMed  
 30. Giordano TP, Henderson L, Landgren O, et al. Risk of non-Hodgkin lymphoma and lymphoprolierative precursor disease in UA veterans with hepatitis C virus. JAMA 2007; 297: 2010-7. Journal of the American Medical Association  
 31. Pakpoor J, Noyce A, Goldacre R, et al. Viral hepatitis and Parkinson disease: A national record-linkage study. Neurology 2017. PMID: 28356465 PubMed  
 32. Midgard H, Weir A, Palmateer N, et al. HCV epidemiology in high-risk groups and the risk of reinfection. J Hepatol. 2016;65(1 Suppl):S33–S45. PMID: 27641987 PubMed  
 • Håvard Midgard, MD PhD Gastromedisinsk avdeling OUS Infeksjonsmedisinsk avdeling Akershus universitetssykehus Senter for eliminasjon av hepatitt C Lovisenberg Diakonale Sykehus

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørn Waagsbø, overlege, avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Inger Sofie Samdal Vik, avd. direktør/overlege, spesialist i medisinsk mikrobiologi, Avd. for virologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Oslo
 • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim