Hopp til hovedinnhold

Hepatitt D

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Hepatitt D virus (HDV) er et inkomplett virus som krever symbiose med hepatitt B virus og gir et alvorligere forløp av hepatitten
Forekomst:
Det er beregnet at blant kroniske bærere av HBV er ca 4% også infisert med HDV
Symptomer:
Sykdomsbildet er som ved hepatitt B
Funn:
Kliniske funn kan variere fra godartet akutt hepatitt til fulminant hepatitt, og fra en asymptomatisk bærertilstand til raskt progredierende kronisk leversykdom
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved påvisning av antistoff, anti-HDV-IgM ved akutt infeksjon og anti-HDV-IgG etter akutt fase og ved kronisk infeksjon
Behandling:
Behandlingsmålet er å eliminere eller oppnå langvarig suppresjon av både HDV og HBV. Aktuell behandling er interferon

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Smitte

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Prognose

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim