Hopp til hovedinnhold

Hepatitt D

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hepatitt D virus (HDV) er et inkomplett virus som krever symbiose med hepatitt B virus og gir et alvorligere forløp av hepatitten
Forekomst:
Det er beregnet at blant kroniske bærere av HBV er ca 4% også infisert med HDV
Symptomer:
Sykdomsbildet er som ved hepatitt B
Funn:
Kan variere fra godartet akutt hepatitt til fulminant hepatitt, og fra en asymptomatisk bærertilstand til raskt progredierende kronisk leversykdom
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved påvisning av antistoff, anti-HDV-IgM ved akutt infeksjon og anti-HDV-IgG etter akutt fase og ved kronisk infeksjon
Behandling:
Målet er å eliminere eller oppnå langvarig suppresjon av både HDV og HBV. Aktuell behandling er interferon
  1. Negro F, Lok ASF. Diagnosis of hepatitis D virus infection. UpToDate, last updated Dec 23, 2019. UpToDate  
  2. Smittevernveilederen. Hepatitt D - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Publisert 19.04.2019. www.fhi.no  
  3. Hughes SA, Wedemeyer H, Harrison PM. Hepatitis delta virus - Seminar. Lancet 2011; 378: 73-85. PubMed  
  4. Negro F, Lok ASF. Treatment and prevention of hepatitis D virus infection. UpToDate, last updated Jun 23, 2020. UpToDate  
  5. Bahcecioglu IH, Sahin A. Treatment of delta hepatitis: today and in the future - a review. Infect Dis (Lond). 2017 Apr. 49(4):241-50.
  6. Samiullah S, Bikharam D, Nasreen. Treatment of chronic hepatitis delta virus with peg-interferon and factors that predict sustained viral response. World J Gastroenterol. 2012 Oct 28. 18(40):5793-8.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim