Hopp til hovedinnhold

Hepatitt G

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Det er foreløpig uklart om viruset/virusene kan gi betydningsfull leversykdom, gir mest sannsynlig ikke klinisk relevant leversykdom
Forekomst:
Sjelden
Symptomer:
Ingen sikre kliniske symptomer
Funn:
Ingen kliniske funn
Diagnostikk:
Serologiske tester har ukjent validitet
Behandling:
Ingen behandling

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Smitte

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Terapi

Generelt om behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Prognose

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Animasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Eiliv Brenna, spesialist i gastroenterologi og overlege, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim