Hopp til hovedinnhold

Hepatitt G

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Det er foreløpig uklart om viruset/virusene kan gi betydningsfull leversykdom, gir mest sannsynlig ikke klinisk relevant leversykdom
Forekomst:
Sjelden
Symptomer:
Ingen sikre kliniske symptomer
Funn:
Ingen kliniske funn
Diagnostikk:
Serologiske tester har ukjent validitet
Behandling:
Ingen behandling
  1. Chopra S. GB virus C (hepatitis G) infection. UpToDate, last updated Jan 16, 2020. UpToDate  
  2. Halasz R, Weiland O, Sällberg M. GB Virus C/Hepatitis G Virus. Scand J Infect Dis 2001; 33: 572-580. PubMed  
  3. Lamproye A, Delwaide J, Vaira et al.Centre Hospitalier Universitaire Sart Tilman, Liege, Belgium: Acta Gastroenterol Belg 1999 Jan-Mar;62(1): 13-5
  4. Brandhagen DJ, Gross JB Jr. et al, Mayo Clinic and Foundation, Rochester, Minnesota, USA: Am J Gastroenterol 1999 Apr;94(4):1000-5
  5. Alter HJ. The cloning and clinical implications of HGV and HGBV-C. N Engl J Med 1996; 334: 1536. New England Journal of Medicine  
  6. Frey SE, Homan SM, Sokol-Anderson M, et al. Evidence for probable sexual transmission of the hepatitis g virus. Clin Infect Dis 2002; 34: 1033. PubMed  
  7. Berzsenyi MD, Bowden DS, Kelly HA, et al. Reduction in hepatitis C-related liver disease associated with GB virus C in human immunodeficiency virus coinfection. Gastroenterology 2007; 133: 1821. Gastroenterology  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Eiliv Brenna, spesialist i gastroenterologi og overlege, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim