Hopp til hovedinnhold

Hepatocellulært karsinom

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en primær leverkreftsykdom som utgår fra hepatocytter, vanligvis i forløpet av en kronisk leversykdom, særlig virushepatitt
Forekomst:
Lav forekomst i Norge fordi insidensen av hepatitt er lav
Symptomer:
Pasientene har som regel symptomer fra den underliggende kroniske leversykdommen og man blir oppmerksom på tilstanden ved rask forverring
Funn:
Tegn på den tilgrunnliggende sykdommen, cirrhose/leversvikt, forekommer i form av spenomegali, ascites, ikterus, spider nevi, gynekomasti
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser viser forhøyet ALAT, ALP, GT, bilirubin og lav NT, albumin, trombocytter, ev. alfaføtoprotein. Bildediagnostikk + biopsi
Behandling:
Kirurgisk fjerning av svulster, leverreseksjon, er vanligvis nytteløst dersom cirrhose er tilstede og svulsten er stor eller multifokal. Ev. levertransplantasjon
 1. Forner A, Llovet JM, Bruix J. Hepatocellular carcinoma. Lancet 2012; 379:1245. PubMed  
 2. Schwartz JM, Carithers RL, Sirlin CB. Clinical features and diagnosis of primary hepatocellular carcinoma. UpToDate, last updated Mar 29, 2021. UpToDate  
 3. Cicalese L. Hepatocellular carcinoma. Medscape, last updated May 03, 2017. emedicine.medscape.com  
 4. Vogel A, Cervantes A, Chau I, et al. Hepatocellular carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, 2018; 29 (Suppl._4): iv238–iv255. www.esmo.org  
 5. Schwartz JM, Carithers RL. Epidemiology and risk factors for hepatocellular carcinoma. UpToDate, last updated Oct 13, 2020. www.uptodate.com  
 6. Jemal A, Bray F, Center MM, et al. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011; 61:69. PubMed  
 7. Ryerson AB, Eheman CR, Altekruse SF, et al. Annual Report to the Nation on the Status of Cancer, 1975-2012, featuring the increasing incidence of liver cancer. Cancer 2016; 122:1312. PubMed  
 8. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2020. Oslo, 2021: www.kreftregisteret.no.
 9. Bugianesi E. Non-alcoholic steatohepatitis and cancer. Clin Liver Dis. 2007 Feb. 11(1):191-207, x-xi.
 10. Yatsuji S, Hashimoto E, Tobari M et al. Clinical features and outcomes of cirrhosis due to non-alcoholic steatohepatitis compared with cirrhosis caused by chronic hepatitis C. J Gastroenterol Hepatol 2009; 24: 248–254. PMID: 19032450 PubMed  
 11. Chen CJ, Yang HI, Su J, et al. Risk of hepatocellular carcinoma across a biological gradient of serum hepatitis B virus DNA level. JAMA 2006; 295: 65-73. Journal of the American Medical Association  
 12. Yu NC, Chaudhari V, Raman SS, et al. CT and MRI improve detection of hepatocellular carcinoma, compared with ultrasound alone, in patients with cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2011; 9:161. PubMed  
 13. Crippin JS. Biopsy of suspicious liver nodules: does it change management?. Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4: 361. PubMed  
 14. Abdalla EK, Stuart KE. Overview of treatment approaches for hepatocellular carcinoma. UpToDate, last updated Nov 29, 2021. UpToDate  
 15. Llovet JM, Mazzaferro V, Hilgard P, et al. Sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2008;359:378-90. doi:10.1056/NEJMoa0708857 DOI  
 16. Taefi A, Abrishami A, Nasseri-Moghaddam S, Eghtesad B, Sherman M. Surgical resection versus liver transplant for patients with hepatocellular carcinoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD006935. DOI: 10.1002/14651858.CD006935.pub2. DOI  
 17. Awad T, Thorlund K, Gluud C. Cryotherapy for hepatocellular carcinoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD007611. DOI: 10.1002/14651858.CD007611.pub2. DOI  
 18. Zhong JH, Li LQ, Wu LC. Lamivudine with or without adefovir dipivoxil for postoperative hepatocellular carcinoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD008713. DOI: 10.1002/14651858.CD008713.pub2. DOI  
 19. Oliveri RS, Wetterslev J, Gluud C. Transarterial (chemo)embolisation for unresectable hepatocellular carcinoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 3. Art. No.: CD004787. DOI: 10.1002/14651858.CD004787.pub2. DOI  
 20. Bruix J, Sherman M, Practice Guidelines Committee, American Association for the Study of Liver Diseases. Management of hepatocellular carcinoma. Hepatology 2005; 42: 1208. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Lars Aabakken, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, lege ved Medisinsk avdeling, Rikshospitalet