Hopp til hovedinnhold

Leverabscess

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Pyogen leverabscess er vanligst og oppstår vanligvis etter en peritonitt som følge av lekkasje av tarminnhold ut i abdominalhulen
Forekomst:
Sjelden tilstand med angitt årlig insidens på vel 2 tilfeller per 100.000
Symptomer:
Kommer ofte snikende i form av slapphet, anoreksi, kvalme, oppkast, smerter under høyre kostalbue, ev. pleurittiske smerter, ev. hikke, høy ev. svingende feber
Funn:
Medtatt pasient, høy feber, ev. øm lever
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er røntgen, ultralyd, CT
Behandling:
Laparotomi og drenasje samt antibiotika
  1. Roediger R, Lisker-Melman M. Pyogenic and Amebic Infections of the Liver. Gastroenterol Clin North Am. 2020 Jun;49(2):361-377. PMID: 32389368. PubMed  
  2. Rahimian J, Wilson T, Oram V, Holzman RS. Pyogenic liver abscess: Recent trends in etiology and mortality. Clin Infect Dis 2004; 39: 1654. PubMed  
  3. Davis J, McDonald M. Pyogenic liver abscess. UpToDate, last updated Aug 24, 2020. UpToDate  
  4. Jeong SW, Jang JY, Lee TH, et al. Cryptogenic pyogenic liver abscess as the herald of colon cancer. J Gastroenterol Hepatol 2012; 27:248. PubMed  
  5. Helsedirektoratet. Leverabscess. Nasjonale faglige retningslinjer. Antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 08.01.2018. helsedirektoratet.no  
  6. Tan YM, Chung AY, Chow PK, et al. An appraisal of surgical and percutaneous drainage for pyogenic liver abscesses larger than 5 cm. Ann Surg 2005; 241: 485. PubMed  
  7. Cai YL, Xiong XZ, Lu J et al. Percutaneous needle aspiration versus catheter drainage in the management of liver abscess: a systematic review and meta-analysis. HPB (Oxford) 2015; 17: 195-201. pmid:25209740 PubMed  
  8. Serste T, Bourgeois N, Vanden Eynden F, et al. Endoscopic drainage of pyogenic liver abscesses with suspected biliary origin. Am J Gastroenterol 2007; 102: 1209. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)