Hopp til hovedinnhold

Levermetastaser

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Spredning av maligne svulster til leveren, hyppigst fra kolorektal kreft
Forekomst:
Den hyppigste formen for malignitet i lever
Symptomer:
Lenge uten lokale symptomer. Etter hvert tretthet, sykdomsfølelse, dårlig allmenntilstand, tyngdefornemmelse i abdomen og frysninger
Funn:
Kan være ikterus, stor og knudrete lever, ascites, ev. lymfadenopati
Diagnostikk:
Leverprøver er ofte normale lenge. CEA kan være forhøyet. Ultralyd, CT, MR, ev. biopsi for å bekrefte diagnosen
Behandling:
Kurasjon eller palliasjon, avhenger av kreftsykdommens stadium og histologi

 

 1. Schmoll HJ, Van CE, Stein A, et al.: ESMO Consensus Guidelines for management of patients with colon and rectal cancer. a personalized approach to clinical decision making. Ann Oncol 2012; 23:2479-2516. PubMed  
 2. Namasivayam S, Martin DR, Saini S. Imaging of liver metastases: MRI. Cancer Imaging. 2007;7 : 2-9. doi:10.1102/1470-7330.2007.0002. DOI  
 3. Venook AP, Curley SA. Management of potentially resectable colorectal cancer liver metastases. UpToDate, last updated Dec 06, 2021. UpToDate  
 4. Bjørnbeth BA. Behandling av levermetastaser fra koloncancer. Kirurgen.no, publisert 14. april 2014 . kirurgen.no  
 5. Knowles B, Welsh FKS, Rees M, et al.: Detailed liver-specific imaging prior to pre-operative chemotherapy for colorectal liver metastases reduces intra-hepatic recurrence and the need for a repeat hepatectomy. HPB 2012, 14(5): 298-309
 6. Sahani DV, Bajwa MA, Andrabi Y, Bajpai S, Cusack JC. Current status of imaging and emerging techniques to evaluate liver metastases from colorectal carcinoma. Ann Surg. 2014 May. 259(5):861-72.
 7. Berri RN, Abdalla EK. Curable metastatic colorectal cancer: recommended paradigms. Curr Oncol Rep 2009; 11:200. PubMed  
 8. Adam R, de Haas RJ, Wicherts DA, et al. Is hepatic resection justified after chemotherapy in patients with colorectal liver metastases and lymph node involvement? J Clin Oncol 2008; 26:3672. PubMed  
 9. Burcharth F, Gandrup P, Kirkegaard P, Mortensen FV, Nielsen HO. Leverkirurgi ved levercancer. Ugeskr Læger 2008; 170: 1321. Ugeskrift for Læger  
 10. Nagakura S, Shirai Y, Yokoyama N et al. Major hepatic resection reduces the probability of intrahepatic recurrences following resection of colorectal carcinoma liver metastasis. Hepatogastroenterology 2003; 50: 779-83. PubMed  
 11. Ott P, Mortensen FV. Hvor meget kan man fjerne af leveren? Ugeskr Læger 2008; 170: 1345-7. Ugeskrift for Læger  
 12. Morris EJ, Forman D, Thomas JD, et al. Surgical management and outcomes of colorectal cancer liver metastases. Br J Surg 2010; 97:1110. PubMed  
 13. Baden H, Andersen B. Survival of patients with untreated liver metastases from colorectal cancer. Scand J Gastroenterol 1975; 10: 221-3. PubMed  
 14. Fong Y, Fortner J, Sun RL, Brennan MF, Blumgart LH. Clinical score for predicting recurrence after hepatic resection for metastatic colorectal cancer. Ann Surg 1999; 230: 309-21. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 • Harald Kamps, spesialist i allmennmedisin, stipendiat Den Norske Kreftforening, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim