Hopp til hovedinnhold

Leverskader, medikamentindusert

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Leverskade som medfører nedsatt leverfunksjon og som skyldes eksponering for et medikament eller et annet ikke-infeksiøst stoff
Forekomst:
Usikker insidens, antydes å være mellom 1 av 10.000 til 1 av 100.000 per år
Symptomer:
Leveraffeksjonen kan oftest påvises som forhøyede leverenzymverdier eller være mer alvorlig med ikterus, akutt hepatitt eller leversvikt
Funn:
Få kliniske funn tidlig i forløpet, ev. ikterus
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er leverprøver, serologi, ev. ultralyd, CT eller MR, ev. leverbiopsi
Behandling:
Vanligvis går medikamentelt utløste leverskader tilbake ved seponering av aktuelle medikament
 • Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon, Oslo universitetssykehus HF, nettsted 
 1. Navarro VJ, Senior JR. Drug-related hepatotoxicity. N Engl J Med 2006; 354: 731-9. PubMed  
 2. Larson AM. Drug-induced liver injury. UpToDate, last updated May 29, 2015. UpToDate  
 3. European Association for the Study of the Liver. Drug-induced liver injury. J Hepatol. 2019;70(6):1222-1261. PubMed  
 4. Bell LN, Chalasani N. Epidemiology of idiosyncratic drug-induced liver injury. Semin Liver Dis 2009; 29:337. PubMed  
 5. Larson AM. Drugs and the liver: Metabolism and mechanisms of injury. UpToDate, last updated Jun 07, 2021. UpToDate  
 6. Bunchorntavakul C, Reddy KR. Review article: herbal and dietary supplement hepatotoxicity. Aliment Pharmacol Ther 2013; 37:3. PubMed  
 7. Yuan L, Kaplowitz N. Mechanisms of drug-induced liver injury. Clin Liver Dis 2013; 17:507. PubMed  
 8. Heard K, Dart R. Acetaminophen (paracetamol) poisoning in adults: Treatment. UpToDate, last updated Feb 11, 2020. UpToDate  
 9. Katarey D, Verma S. Drug-induced liver injury. Clin Med (Lond). 2016;16(Suppl 6):s104-s109.
 10. Hassan A, Fontana RJ. The diagnosis and management of idiosyncratic drug-induced liver injury. Liver Int. 2019;39(1):31-41. PubMed  
 11. Andrade RJ, Chalasani N, Björnsson ES, et al. Drug-induced liver injury. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):58. Published 2019 Aug 22. PMID: 31439850 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hermod Petersen, professor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 • Eiliv Brenna, overlege, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim