Hopp til hovedinnhold

Leverskader, medikamentindusert

Sist revidert:

Sist revidert av:



Definisjon:
Leverskade som medfører nedsatt leverfunksjon og som skyldes eksponering for et medikament eller et annet ikke-infeksiøst stoff
Forekomst:
Usikker insidens, antydes å være mellom 1 av 10.000 til 1 av 100.000 per år
Symptomer:
Leveraffeksjonen kan oftest påvises som forhøyede leverenzymverdier eller være mer alvorlig med ikterus, akutt hepatitt eller leversvikt
Funn:
Få kliniske funn tidlig i forløpet, ev. ikterus
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er leverprøver, serologi, ev. ultralyd, CT eller MR, ev. leverbiopsi
Behandling:
Vanligvis går medikamentelt utløste leverskader tilbake ved seponering av aktuelle medikament
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hermod Petersen, professor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Eiliv Brenna, overlege, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim