Hopp til hovedinnhold

Eosinofil gastroenteritt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En inflammatorisk tilstand i magetarmkanalen karakterisert ved eosinofil infiltrasjon
Forekomst:
Ukjent, men insidensen synes synkende
Symptomer:
Uspesifikke symptomer i form av magesmerter, kvalme og diaré
Funn:
Ingen spesifikke kliniske funn
Diagnostikk:
Eosinofile granulocytter kan være forhøyet. Endoskopi eller CT kan bidra til å stille diagnosen
Behandling:
Optimal behandling er ikke klart definert, ev. eliminering av allergener, ev. kortikosteroid
  1. Qvigstad G, Viset T, Fougner R.Eosinofil gastroenteritt. Tidsskr NorLaegeforen. 2011; 131(4):353-356 PubMed  
  2. Gonsalves N. Eosinophilic gastroenteritis. UpToDate, last updated Nov 30, 2021. UpToDate  
  3. Desai TK, Stecevic V, Chang C, Goldstein NS, Badizadegan K, Furuta GT. Association of eosinophilic inflammation with esophageal food impaction in adults. Gastrointestinal Endoscopy 2005; 61: 795-801. PubMed  
  4. Bonis PAL, Furuta GT. Clinical manifestations and diagnosis of eosinophilic esophagitis. UpToDate, last updated Sep 28, 2015. UpToDate  
  5. Lucendo AJ. Eosinophilic diseases of the gastrointestinal tract. Scand J Gastroenterol 2010; 45: 1013-21. PubMed  
  6. Spergel JM, Shuker M. Nutritional management of eosinophilic esophagitis. Gastrointest Endosc Clin N Am 2008; 18:179. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim