Hopp til hovedinnhold

Funksjonell dyspepsi

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kroniske eller residiverende smerter eller ubehag i øvre del av magen når biokjemiske prøver, endoskopi og ev. ultralyd ikke avdekker organiske forandringer som kan forklare symptomene
Forekomst:
I perioder hos 20-40% av befolkningen
Symptomer:
Ubehaget eller smertene kan ledsages av oppfylthet, tidlig metthetsfølelse, oppblåsthet, kvalme, brekninger, sure oppstøt og halsbrann
Funn:
Normale kliniske funn
Diagnostikk:
Biokjemiske prøver, bildediagnostikk og endoskopi er normal
Behandling:
Informasjon om at tilstanden er ufarlig, kan hos mange ha sammenheng med psykososialt stress. Medikamentell behandling med PPI eller anti-Hp er påkrevd hos de færreste
 • Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer - nettside 
 1. Mounsey A, Barzin A, Rietz A. Functional Dyspepsia: Evaluation and Management. Am Fam Physician. 2020 Jan 15;101(2):84-88. PMID: 31939638. PubMed  
 2. Talley NJ, Ford AC. Functional Dyspepsia. N Engl J Med. 2015 Nov 5;373(19):1853-63. PMID: 26535514 PubMed  
 3. Ford AC, Marwaha A, Lim A, Moayyedi P. What is the prevalence of clinically significant endoscopic findings in subjects with dyspepsia? Systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2010; 8: 830-7. PubMed  
 4. Tack J, Talley NJ, Camilleri M, et al. Functional gastroduodenal disorders. Gastroenterology 2006; 130:1466. Gastroenterology  
 5. Karamanolis G, Caenepeel P, Arts J, Tack J. Association of the predominant symptom with clinical characteristics and pathophysiological mechanisms in functional dyspepsia. Gastroenterology 2006; 130: 296-303. Gastroenterology  
 6. Talley NJ. American Gastroenterological Association medical position statement: evaluation of dyspepsia. Gastroenterology 2005; 129: 1753-5. Gastroenterology  
 7. Ford AC, Marwaha A, Sood R, Moayyedi P. Global prevalence of, and risk factors for, uninvestigated dyspepsia: a meta-analysis. Gut 2015; 64:1049. Gut  
 8. Vanheel H, Carbone F, Valvekens L, et al. Pathophysiological abnormalities in functional dyspepsia subgroups according to the Rome III Criteria. Am J Gastroenterol 2017; 112:132. PubMed  
 9. Kaji M, Fujiwara Y, Shiba M, et al. Prevalence of overlaps between GERD, FD and IBS and impact on health-related quality of life. J Gastroenterol Hepatol 2010; 25: 1151-6. PubMed  
 10. Dibaise JK, Islam RS, Dueck AC, et al. Psychological distress in Rome III functional dyspepsia patients presenting for testing of gastric emptying. Neurogastroenterol Motil 2016; 28:196–205.
 11. Longstreth GF, Lacy BE. Functional dyspepsia in adults. UpToDate, last updated Dec 16, 2019. [url]https://www.uptodate.com/contents/functional-dyspepsia-in-adults? UpToDate  
 12. Wouters MM, Vicario M, Santos J. The role of mast cells in functional gastrointestinal disorders. Gut 2016; 65:155–168.
 13. Sha W, Pasricha PJ, Chen JD. Correlations among electrogastrogram, gastric dysmotility, and duodenal dysmotility in patients with functional dyspepsia. J Clin Gastroenterol 2009; 43: 716-22. PubMed  
 14. Farré R, Vanheel H, Vanuytsel T, et al. In functional dyspepsia, hypersensitivity to postprandial distention correlates with meal-related symptom severity. Gastroenterology 2013; 145:566. Gastroenterology  
 15. Talley NJ, Walker MM, Holtmann G. Functional dyspepsia. Curr Opin Gastroenterol. 2016 Nov;32(6):467-473. PMID: 27540688 PubMed  
 16. Moayyedi P, Talley NJ, Fennerty MB, Vakil N. Can the clinical history distinguish between organic and functional dyspepsia. JAMA 2006; 295: 1566-76. Journal of the American Medical Association  
 17. Pasricha PJ, Grover M, Yates KP, et al. Functional dyspepsia and gastroparesis in tertiary care are interchangeable syndromes with common clinical and pathologic features. Gastroenterology 2021; 160: 2006-17. PMID: 33548234 PubMed  
 18. Stanghellini V, Chan FK, Hasler WL, et al. Gastroduodenal disorders. Gastroenterology 2016; 150:1380–1392.
 19. Dyspepsi og Helicobacter pylori-infeksjon. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet, 16.11.2021. www.helsedirektoratet.no  
 20. Masuy I, Van Oudenhove L, Tack J. Review article: treatment options for functional dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther. 2019 May;49(9):1134-1172. https://doi.org/10.1111/apt.15191.
 21. Pinto-Sanchez MI, Yuan Y, Hassan A, Bercik P, Moayyedi P. Proton pump inhibitors for functional dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev. 2017;11(11):CD011194. Published 2017 Nov 21. PMID: 29161458. The Cochrane Library  
 22. Leung WK, Wu JC, Chan FK, et al. Initial treatment with lansoprazole in young dyspeptic patients with negative urea breath test result: a randomized controlled trial with 12-month follow-up. Am J Gastroenterol 2007; 102: 1483-8. PubMed  
 23. Black CJ, Paine PA, Agrawal A et al. British Society of Gastroenterology guidelines on the management of functional dyspepsia. Gut. 2022 Sep;71(9):1697-1723. Epub 2022 Jul 7. PMID: 35798375. PubMed  
 24. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 25. Du LJ, Chen BR, Kim JJ, Kim S, Shen JH, Dai N. Helicobacter pylori eradication therapy for functional dyspepsia: Systematic review and meta-analysis. World J Gastroenterol. 2016 Mar 28;22(12):3486-95. PMID: 27022230 PubMed  
 26. Mazzoleni LE, Sander GB, Francesconi CF, et al. Helicobacter pylori eradication in functional dyspepsia: HEROES trial. Arch Intern Med 2011; 171:1929. PubMed  
 27. Ford AC, Tsipotis E, Yuan Y, Leontiadis GI, Moayyedi P. Efficacy of Helicobacter pylori eradication therapy for functional dyspepsia: updated systematic review and meta-analysis published online ahead of print, 2022 Jan 12. Gut. 2022;gutjnl-2021-326583. PMID: 35022266 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim