Hopp til hovedinnhold

Gastritt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
 Histologisk bekreftet betennelse i magesekkens slimhinne
Forekomst:
 Det foreligger ingen nøyaktige tall på forekomst av tilstanden. Symptomer på dyspepsi hos 10-20% av pasienter som behandles med NSAID
Symptomer:
 Ofte asymptomatisk forløp, men både dyspepsi og besvær i epigastrium forekommer
Funn:
 Ev. palpømhet i epigastrium, ev. anemitegn
Diagnostikk:
 Gastroskopi med biopsier. Karakteristiske histologiske gastrittforandringer. Ev. påvist infeksjon med Helicobacter pylori (Hp)
Behandling:
 Avhengig av underliggende årsak; seponering av NSAIDs, alkoholabstinens, symptomatisk terapi med protonpumpehemmere, ev. Hp-eradikasjon 
 • Ehrenpreis ED. Gastritis. BMJ Best Practice. Last reviewed July 2019. Last updated October 2018
 1. Ehrenpreis ED. Gastritis. BMJ Best Practice. Last reviewed July 2019. Last updated October 2018. (Siden besøkt 06.08.2019) newbp.bmj.com  
 2. Ness-Jensen E, Langhammer A, Hveem K, Lu Y. Helicobacter pylori in relation to asthma and allergy modified by abdominal obesity: The HUNT study in Norway. World Allergy Organ J 2019; 12(5): 100035. pmid: 31194177 PubMed  
 3. Eusebi LH, Zagari RM, Bazzoli F. Epidemiology of Helicobacter pylori infection. Helicobacter 2014; 19 Suppl 1: 1-5. pmid:25167938 PubMed  
 4. Hsu YC, Lin JT, Chen TT, et al. Long-term risk of recurrent peptic ulcer bleeding in patients with liver cirrhosis: a 10-year nationwide cohort study. Hepatology 2012; 56(2): 698-705. pmid: 22378148 PubMed  
 5. Madisch A, Andresen V, Enck P, Labenz J, Frierling T, Schemann, M:. Diagnose und Therapie der funktionellen Dyspepsie. Dtsch Arztebl Int 2018; 115: 222-32. doi:DOI: 10.3238/arztebl.2018.0222 DOI  
 6. Gastritis, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Robert Koch-Institut in Zuammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt. Heft 55. September 2013. www.rki.de  
 7. Moayyedi P, Lacy BE, Andrews CN, et al. ACG and CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia. Am J Gastroenterol 2017; 112(7): 988-1013. pmid:28631728 PubMed  
 8. Hatlebakk JG, . Riktig bruk av protonpumpehemmere ved reflukssykdom. Tidsskr Nor Laegeforen 2013; 133(1): 43-6. pmid:23306993 PubMed  
 9. Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Dyspepsi og Helicobacter pylori-infeksjon. Sist faglig oppdatert 16. november 2021. www.helsedirektoratet.no  
 10. Woolf A, Rose R. Gastric Ulcer. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing LLC, 2019. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 11. Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Helicobacter pylori und gastroduodenale Ulkuskrankheit. AWMF-Leitlinie Nr. 021-001. S2k, Stand 2016. www.awmf.org  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, Dr. med. (DE), MRCGP (UK), redaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Marlies Karsch-Völk, Dr. med., Fachärztin für Allgemeinmedizin, Redakteur Deximed, München, Tyskland