Hopp til hovedinnhold

Komplikasjoner til magesår

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Fire viktige komplikasjoner forekommer ved magesår: blødning, perforasjon, penetrasjon og obstruksjon
Forekomst:
Blødning er hyppigst og ses særlig etter bruk av ulcerogene medisiner. Komplikasjoner blir sjeldnere etter eradikasjon av Helicobacter pylori
Symptomer:
Hematemese/melena, magesmerter, kvalme, brekninger
Funn:
Avhenger av alvorlighetsgraden. Ved livstruende blødning kan pasienten gå i sjokk
Diagnostikk:
Hovedundersøkelsen er endoskopi, men i noen tilfeller kan røntgen og ultralyd være aktuelt
Behandling:
Er ofte initialt medisinsk, men i noen tilfeller er livreddende kirurgi påkrevd
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)