Hopp til hovedinnhold

After

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Residiverende sår i munnhulen av ukjent årsak, sannsynligvis multifaktoriell
Forekomst:
15-20% i befolkningen plages med dette
Symptomer:
Små sår 2-8 mm i diameter som tilheler i løpet av 10-14 dager. Initialt hyperestesi, deretter smertefulle ulcerasjoner
Funn:
Variert morfologi - runde eller ovale sår, skarpt avgrenset og er omgitt av en hissig rød sone
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser har diagnostisk verdi
Behandling:
Er vanligvis unødvendig. Ev. skifte tannkrem og unngå å skade slimhinnen. Ev. lokale kortikosteroider, munnskyllevann med klorheksidin eller preparat med svovelsyre
 1. Akintoye SO, Greenberg MS. Recurrent aphthous stomatitis. Dent Clin North Am. 2014;58(2):281-297. PubMed  
 2. Edgar NR, Saleh D, Miller RA. Recurrent Aphthous Stomatitis: A Review. J Clin Aesthet Dermatol 2017; 10:26. PubMed  
 3. Chattopadhyay A, Shetty KV. Recurrent aphthous stomatitis. Otolaryngol Clin North Am 2011; 44:79. PubMed  
 4. Baccaglini L, Lalla RV, Bruce AJ, et al. Urban legends: recurrent aphthous stomatitis. Oral Dis. 2011 Nov;17(8):755-70. PubMed  
 5. Dellavalle RP. Recurrent aphthous stomatitis. UpToDate, last updated Nov 30, 2020. UpToDate  
 6. Scully C, Felix DH. Oral medicine -- update for the dental practitioner: aphthous and other common ulcers. Br Dent J 2005; 199: 259-64. PubMed  
 7. Brocklehurst P, Tickle M, Glenny AM, et al. Systemic interventions for recurrent aphthous stomatitis (mouth ulcers). Cochrane Database Syst Rev 2012 Sep 12;9:CD005411. Cochrane (DOI)  
 8. Liu C, Zhou Z, Liu G, et al. Efficacy and safety of dexamethasone ointment on recurrent aphthous ulceration. Am J Med. 2012;125:292-301. PubMed  
 9. Taylor J. Oral aphthous ulcers. BMJ Best Practice, last reviewed 14 Nov 2021.
 10. Hopper SM, McCarthy M, Tancharoen C, et al. Topical Lidocaine to Improve Oral Intake in Children With Painful Infectious Mouth Ulcers: A Blinded, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Ann Emerg Med 2013 Nov 7.
 11. Porter SR, Al-Johani K, Fedele S, Moles DR. Randomised controlled trial of the efficacy of HybenX in the symptomatic treatment of recurrent aphthous stomatitis. Oral Dis 2009; 15: 155-61. doi:10.1111/j.1601-0825.2008.01503.x. DOI  
 12. Alidaee MR, Taheri A, Mansoori P, Ghodsi SZ. Silver nitrate cautery in aphthous stomatitis: a randomized controlled trial. Br J Dermatol 2005; 153: 521-25. PubMed  
 13. Volkov I, Rudoy I, Freud T, et al. Effectiveness of vitamin B12 in treating recurrent aphthous stomatitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Am Board Fam Med 2009; 22: 9-16. pmid:19124628 PubMed  
 14. Letsinger JA, McCarty MA, Jorizzo JL. Complex aphthosis: a large case series with evaluation algorithm and therapeutic ladder from topicals to thalidomide. J Am Acad Dermatol 2005; 52: 500-8. PubMed  
 15. Hello M, Barbarot S, Bastuji-Garin S, Revuz J, Chosidow O. Use of thalidomide for severe recurrent aphthous stomatitis: a multicenter cohort analysis. Medicine (Baltimore). 2010; 89: 176-82. pmid:20453604 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL