Hopp til hovedinnhold

Munntørrhet

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Subjektiv følelse av (xerostomi) eller objektivt målbar (hyposalivasjon) redusert spyttproduksjon av mange årsaker, hyppigst bivirkning til medikament
Forekomst:
Hyppig tilstand med prevalens over 20%
Symptomer:
Munntørrhet
Funn:
Ingen relevante kliniske funn
Diagnostikk:
Spyttkjertelfunksjonen kan undersøkes objektivt med visualiseringsmetoder som sialografi og scintigrafi, eller ved standardiserte volumetriske målinger
Behandling:
Ulike tiltak for å øke væskemengden i munnhulen
 1. Kvalheim SF, Marthinussen IMC, Berg E, Strand GV. Dry mouth in the seriously ill and dying. Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 Feb 7;142(3). English, Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.21.0232 DOI  
 2. Gil-Montoya JA, Silvestre FJ, Barrios R, Silvestre-Rangil J. Treatment of xerostomia and hyposalivation in the elderly: A systematic review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2016;21(3):e355-e366. Published 2016 May 1. PMID: 27031061 PubMed  
 3. Løkken P, Birkeland JM. Medikamenter og munntørrhet. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 581-2. PubMed  
 4. Løkken P, Birkeland JM. Munntørrhet – årsaker og aktuelle tiltak. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 642-6. PubMed  
 5. Hahnel S, Schwarz S, Zeman F, et al. Prevalence of xerostomia and hyposalivation and their association with quality of life in elderly patients in dependence on dental status and prosthetic rehabilitation: a pilot study. J Dent. 2014;42(6):664–670.
 6. Plemons JM, Al-Hashimi I, Marek CL, American Dental Association Council on Scientific Affairs. Managing xerostomia and salivary gland hypofunction: executive summary of a report from the American Dental Association Council on Scientific Affairs. J Am Dent Assoc 2014; 145:867. www.ada.org  
 7. Wu AJ. Optimizing dry mouth treatment for individuals with Sjögren's syndrome. Rheum Dis Clin North Am 2008; 34: 1001 . PubMed  
 8. Furness S, Bryan G, McMillan R, Birchenough S, Worthington HV. Interventions for the management of dry mouth: non‐pharmacological interventions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD009603. DOI: 10.1002/14651858.CD009603.pub3. DOI  
 9. Furness S, Worthington HV, Bryan G, Birchenough S, McMillan R. Interventions for the management of dry mouth: topical therapies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD008934. DOI: 10.1002/14651858.CD008934.pub2. DOI  
 10. Hui D, Dev R, Bruera E. The last days of life: symptom burden and impact on nutrition and hydration in cancer patients. Curr Opin Support Palliat Care. 2015 Dec;9(4):346-54. PMID: 26509860 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim