Hopp til hovedinnhold

Soppinfeksjoner i munn og svelg

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Smertefulle kremhvite flekker over erytematøs mucosa i munnhulen, vanligvis forårsaket av Candida albicans (>85%)
Forekomst:
Infeksjon er vanlig blant pasienter med svekket immunsystem og blant brukere av tannproteser
Symptomer:
Varierer fra ingen til sår, smertefull munn med en brennende tunge og endret smaksopplevelse
Funn:
Trøske - pseudomembranøs candidose - gir hissig røde slimhinner i munnhulen og det dannes ofte et hvitlig belegg
Diagnostikk:
Ev. supplerende mikroskopi av utstrykspreparat, dyrkning eller biopsi
Behandling:
Rettes både mot den tilgrunnliggende årsak og antimykotikum direkte mot soppen i munnhulen
  1. Reibel J, Kragelund C. Infektioner i mundslimhinden. Ugeskr Læger 2010; 172: 3023. Ugeskrift for Læger  
  2. Samaranayake LP, Leung WK, Jin L. Oral Mucosal fungal infections. Periodontol 2009; 49: 39-59. PubMed  
  3. Salerno C, Pascale M, Contaldo M, et al. Candida-associated denture stomatitis. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011;16(2):e139-e143. Published 2011 Mar 1. PMID: 20711156. PubMed  
  4. Pappas PG, Kauffman CA, Andes D, et al. Clinical practice guidelines for the management of candidiasis: 2009 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2009;48:503-535. PubMed  
  5. Skoglund LA. Orale soppinfeksjoner. Norsk legemiddelhåndbok, sist publisert 13.02.2017. legemiddelhandboka.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim