Hopp til hovedinnhold

Barnemark

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Barnemark er en parasitt som lever i tarmsystemet hos mennesker
Forekomst:
Vanlig tilstand
Symptomer:
Typisk symptom er perianal kløe om natten
Funn:
Mark kan finnes rundt endetarmsåpningen, egg på den perianale huden
Diagnostikk:
Andre undersøkelser har liten verdi
Behandling:
Antihelmintikum
 1. Smith MJ. Pinworm infection. BMJ Best Practice, last reviewed July 2019, siden besøkt 27.08.19. bestpractice.bmj.com  
 2. Bøås H, Tapia G, Sødahl JA, et al. Enterobius vermicularis and Risk Factors in Healthy Norwegian Children. Pediatr Infect Dis 2012; 31: 927-30. pmid: 22531241 PubMed  
 3. Wendt S, Trawinski H, Schubert S et al. The Diagnosis and Treatment of Pinworm Infection. Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 213-19. pmid:31064642 PubMed  
 4. Ramezani MA, Dehghani MR. Relationship between Enterobius vermicularis and the incidence of acute appendicitis. Southeast Asian J Trop Med Public Health. January 2007. 38:20-3
 5. Wendt S, Trawinski H, Schubert S, Rodloff AC, Mössner J, Lübbert C. The Diagnosis and Treatment of Pinworm Infection. Dtsch Arztebl Int. 2019;116(13):213-219. PubMed  
 6. Gyorkos TW, St-Denis K. Systematic review of exposure to albendazole or mebendazole during pregnancy and effects on maternal and child outcomes, with particular reference to exposure in the first trimester. Int J Parasitol. 2019;49(7):541-554. PubMed  
 7. Folkehelseinstiuttet. Marksykdommer - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. FHI. Oslo: 02.03.10, sist oppdatert 28.10.19, siden besøkt 27.08.19 www.fhi.no  
 8. RELIS database 2022; spm.nr. 8915, RELIS Midt-Norge. Mebendalzol hos gravid. Siden besøkt 12.09.2023 relis.no  
 9. UKTIS (UK teratology information service). Treatment of threadworm/pinworm in pregnancy. Version: 3.1. (Sist oppdatert: Januar 2023). cms.legehandboka.no  
 10. Norsk legemiddelhåndbok. G7 Graviditet og legemidler. Oslo. Sist endret 15.05.2019. Siden besøkt 12.09.2023 www.legemiddelhandboka.no  
 11. Torp-Pedersen A, Jimenez-Solem E, Cejvanovic V et al. Birth outcomes after exposure to mebendazole and pyrvinium during pregnancy - A Danish nationwide cohort study. J Obstet Gynaecol. 2016 Nov;36(8):1020-1025. Epub 2016 May 18. PMID: 27189319 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim