Hopp til hovedinnhold

Hemoroider

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Utposninger i slimhinnen i analkanalen bestående av utvidede vener og arteriovenøse sinus med omkringliggende bindevev og mukosa
Forekomst:
Ca. 1 av 3 voksne har hemoroider, grad av plager varierer betydelig
Symptomer:
Hyppigste symptom er smertefri blødning i forbindelse med defekasjon. Kan også gi smerter, sårhet, slim i avføringen og lekkasje av avføring
Funn:
Grad 1 og 2 ses ved anoskopi. Grad 3 prolaberer ved defekasjon og må reponeres manuelt. Grad 4 er konstant prolabert.
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved anoskopi.
Behandling:
Rikelig drikke og fiber for å unngå forstoppelse. Blødning og ubehag kan lindres ved lokalbehandling med adstringerende salve. Grad 2-4 behandles med strikkligatur eller kirurgisk eksisjon.
 1. Mott T, Latimer K, Edwards C. Hemorrhoids: Diagnosis and Treatment Options. Am Fam Physician. 2018;97(3):172-179. PubMed  
 2. Riss S, Weiser FA, Schwameis K, et al. The prevalence of hemorrhoids in adults. Int J Colorectal Dis. 2012 Feb;27(2):215-20 . pmid:21932016 PubMed  
 3. Jacobs D. Hemorrhoids. N Engl J Med 2014; 371: 944-51. doi:10.1056/NEJMcp1204188 DOI  
 4. Hjorthaug JB. Oppdatert om hemoroidekirurgi. Gastroenterologen, 11.05.2012. gastroenterologen.no  
 5. Qvist N. Kirurgisk behandling af symptomgivende hæmorider. Ugeskr Læger 2006; 168: 2903-6. PubMed  
 6. Cataldo P, Ellis CN, Gregorcyk S, et al.; Standards Practice Task Force, The American Society of Colon and Rectal Surgeons, USA. Practice parameters for the management of hemorrhoids (revised). Dis Colon Rectum 2005; 48: 189-94. PubMed  
 7. Jacobs D. Clinical practice. Hemorrhoids. N Engl J Med. 2014;371(10):944–951. PMID: 25184866 PubMed  
 8. Alonso-Coello P, Guyatt GH, Heels-Ansdell D, Johanson JF, Lopez-Yarto M, Mills E, Zhuo Q. Laxatives for the treatment of hemorrhoids.. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD004649. DOI: 10.1002/14651858.CD004649.pub2. DOI  
 9. Altomare DF, Rinaldi M, La Torre F, et al. Red hot chili pepper and hemorrhoids: The explosion of a myth: Results of a prospective, randomized, placebo-controlled trial. Dis Colon Rectum 2006; 49: 1018-23. PubMed  
 10. Simillis C, Thoukididou SN, Slesser AA, Rasheed S, Tan E, Tekkis PP. Systematic review and network meta-analysis comparing clinical outcomes and effectiveness of surgical treatments for haemorrhoids. Br J Surg. 2015;102(13):1603–1618. PMID: 26420725 PubMed  
 11. Davis B, Lee-Kong SA, Migaly J, et al. The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Management of Hemorrhoids. Dis Colon Rectum 2018; 61: 284-92. pmid:29420423 PubMed  
 12. Shanmugam V, Hakeem A, Campbell KL, Rabindranath KS, Steele RJC, Thaha MA, Loudon MA. Rubber band ligation versus excisional haemorrhoidectomy for haemorrhoids. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 1. Art. No.: CD005034. DOI: 10.1002/14651858.CD005034.pub2. DOI  
 13. Iyer VS, Shrier I, Gordon PH. Long-term outcome of rubber band ligation for symptomatic primary and recurrent internal hemorrhoids. Dis Colon Rectum 2004; 47: 1364-70. PubMed  
 14. Sneider EB, Maykel JA.Diagnosis and management of symptomatic hemorrhoids. Surg Clin North Am. 2010; 90(1): 17-32.
 15. Nienhuijs SW, de Hingh IHJT. Conventional versus LigaSure hemorrhoidectomy for patients with symptomatic Hemorrhoids. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD006761. DOI: 10.1002/14651858.CD006761.pub2. DOI  
 16. Khafagy W, El Nakeeb A, Fouda E, Omar W, Elhak NG, Farid M, Elshobaky M.Conventional haemorrhoidectomy, stapled haemorrhoidectomy, Doppler guided haemorrhoidectomy artery ligation; post operative pain and anorectal manometric assessment. Hepatogastroenterology. 2009; 56(93): 1010-5.
 17. Giordano P, Gravante G, Sorge R, Ovens L, Nastro P. Longterm outcomes of stapled hemorrhoidopexy vs conventional hemorrhoidectomy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Surg 2009; 144: 266-72. PubMed  
 18. Ganio E, Altomare DF, Milito G, Gabrielli F, Canuti S. Long-term outcome of a multicentre randomized clinical trial of stapled haemorrhoidopexy versus Milligan-Morgan haemorrhoidectomy. Br J Surg 2007; 94: 1033-7. PubMed  
 19. Johannsson HO, et al. Randomized clinical trial of the effects on anal function of Milligan-Morgan versus Ferguson haemorrhoidectomy. Br J Surg 2006; 93: 1208-14. PubMed  
 20. Shanmugam V, Muthukumarasamy G, Cook JA, Vale L, Watson AJ, Loudon MA. Randomized controlled trial comparing rubber band ligation with stapled haemorrhoidopexy for grade II circumferential haemorrhoids: long-term results. Colorectal Dis 2010; 12: 579-86. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 • Jon Erik Grønbech, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Kirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim